Váš košík

Váš nákupný košík je bohužiaľ prázdny.

zoohit používa cookies na zlepšovanie svojich služieb. Využívaním našich stránok súhlasíte s Používaním cookies.

Impressum


Poskytovateľ služieb/prevádzkovateľ zoohit.sk

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

Tel: +421 233 329 943 (Po - Pi od 9:00 do 18:00 hod, tarif pevnej linky do ČR)


Kontakt: kontaktový formulár

Sídlo spoločnosti: Mníchov
Registrový súd: Obvodný súd Mníchov
Číslo zložky v Obchodnom registri: oddiel Sa (HRB) vložka číslo 125080
USt-IdNr. DE200164421
IČ DPH SK4020332943

Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky, Bratislava so sídlom Rajská 15/A

Číslo účtu: 7009 5092

Kód banky: 8050

IBAN: SK06 8050 0000 0000 7009 5092

BIC: COBASKBXXXX


Predstavenstvo

Andrea Skersies
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger

Predseda dozornej rady
Christian Stahl

Vrátenie tovaru

ZOOHIT
Česká pošta – Postkomplet UL
Jateční 436/77
403 71 Ústí nad Labem

 
 
Koncepcia, dizajn a programovanie
zooplus AG a s podporou a
 

Copyright ©

Označenie "zooplus" je chránené ako ochranná známka.

Obsah všetkých stránok je chránený autorským právom. Upozorňujeme na to, že použitie obrázkov, textov alebo ich častí v tlačených alebo online publikáciách vyžaduje písomný súhlas zooplus AG.

Všetky texty sú určené iba na osobnú informáciu. Každé iné komerčné či nekomerčné použitie, predovšetkým ich ukladanie v databázach, zverejňovanie, rozmnožovanie a všetky formy obchodného využitia, tak ako aj ich šírenie na tretie osoby - tiež po častiach alebo prepracované, presahujúce tento účel, je bez súhlasu vlastníka práv vylúčené. Autori, uvedení v bibliografii, sú za obsah toho ktorého textu zodpovedný. Používanie ochranných známok poprípade názvu známok, predovšetkým v popise produktov obchodnej oblasti, prebieha za rešpektovania práv ich vlastníkov. Používanie automatických mechanizmov (vyhľadávačov, robotov, Crawler), napr. na obsluhu vyhľadávačov produktov a cien, vyžaduje schválenie, tak ako aj Deep-Linking na obsahovej a produktovej úrovni a správy zooplus-Content v rámci Frame-stránok.
 
zooplus je kontrolovaný a certifikovaný k predaju organických krmív pre domáce zvieratá nemeckou inštitúciou:

Prüfverein Verarbeitung ökologische Landbauprodukte e.V.
Bahnhofstrasse 9
76137 Karlsruhe


DE-Öko-007