Váš košík

Váš nákupný košík je bohužiaľ prázdny.

Doprava zdarma pri objednávke nad 39€**

Podmienky účasti na súťaži „zoohit anketa 2017“

 

Podmienky účasti na súťaži „zoohit anketa 2017“

Podmienky online súťaže o zlosovanie piatich kupónov vo výške 30,- eur, na nákup v internetovom obchode zoohit.sk

1. Organizátor

Organizátorom výherného zlosovania je zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej nazývaný „zooplus“).

2. Možnosť účasti

2.1. Možnosť zúčastniť sa zlosovania majú všetky svojprávne osoby, ktoré sa zúčastnia zoohit ankety 2017 a kompletne vyplnia anketový formulár v čase trvania akcie na stránkach https://www.surveymonkey.de/r/GRD8XZH, spolu s uvedením e-mailovej adresy.
2.2. Možnosť zúčastniť sa nemajú pracovníci spoločnosti zooplus, ako aj pracovníci jej spriaznených koncernových spoločností.

3. Čas trvania akcie

Súťaž trvá od 16.10.2017 do polnoci dňa 29.10.2017.

4. Výhra

Výhrou súťaže je 5 nákupných kupónov vo výške 30,- eur, ktoré je možné použiť na stránkach zoohit.sk. Výherca nemá nárok na výber výhry v hotovosti, ani na jej výmenu. Výhra nemôže byť prenechaná tretej osobe.

5. Určenie výhercov a ich kontaktovanie

5.1. Výherci budú náhodne vyžrebovaní zo všetkých oprávnených účastníkov, ktorí vyplnili a odoslali dotazník v rámci trvania súťaže. Odvolanie nie je možné.
5.2. Výhercovia obdržia oznámenie o výhre v priebehu 14 dní od ukončenia trvania súťaže, na vyplnený e-mail.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. V rámci súťaže budú zhromaždené osobné údaje účastníkov; týka sa to výhradne e-mailovej adresy. Tieto údaje sa použijú výlučne na realizáciu súťaže. Iné použitie údajov je vylúčené. Účastníci majú nárok na zákonom stanovené právo na informovanie, zmenu a odstúpenie.
6.2. Ak účastník poruší tieto podmienky účasti na súťaži, vyhradzuje si zooplus právo vylúčiť daného účastníka zo súťaže. Vylúčené budú osoby, ktoré použijú neoprávnené pomocné nástroje, alebo inak získajú výhody prostredníctvom manipulácie. Účasť cez výherné združenia alebo automatizované služby nie je možná. V prípade porušenia týchto podmienok účasti na súťaži, môžu byť výhry neuznané a vyžiadané naspäť.
6.3. zooplus si vyhradzuje právo, tieto podmienky účasti na súťaži pozmeniť, prípadne súťaž bez predchádzajúceho oznámenia a bez uvedenia dôvodov zrušiť v prípade, že z technických alebo právnych dôvodov nebude možné primeraným spôsobom súťaž uskutočniť.
6.4. Na túto súťaž sa vzťahuje právo Nemeckej spolkovej republiky s vylúčením Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
6.5. Ak by sa jednotlivé alebo viaceré z vyššie uvedených ustanovení stali celkovo alebo čiastočne neplatnými, prípadne nevymáhateľnými, ostávajú ostatné podmienky v platnosti. Namiesto nich nastúpi adekvátne platné ustanovenie.

K ankete

Kliknite na tento odkaz, vyplňte anketu do 29.10.2017, zadajte e-mailovú adresu, a budete zaradený do zlosovania o päť nákupných kupónov vo výške 30,- eur. Kupóny sú platné pre internetový obchod www.zoohit.sk