Váš košík

Váš nákupný košík je bohužiaľ prázdny.

Doprava zdarma pri objednávke nad 39€**

Všeobecné obchodné podmienky na nákup dárčekových poukážok

Na získanie darčekových poukážok v zoohit.sk platia následujúce podmienky:

1. Získanie poukážky

1.1 Darčekové poukážky platia pre všetky produkty na www.zoohit.sk, tak ako aj na vedľajšie náklady (napr. náklady na prepravu).
1.2 Všetky poukážky je možné uplatniť do 3 rokov od ich odoslania príjemcovi. Predĺženie platnosti darčekovej poukážky nie je možné.
1.3 Darčekové poukážky môžu byť v zoohit.sk zaplatené iba platobnou kartou. Faktúra za kúpu darčekovej poukážky bude kupujúcemu zaslaná emailom.
1.4 Darčeková poukážka bude jeho príjemcovi zaslaná emailom ako jeho PDF-príloha. Kupujúci tejto poukážky obdrží pre svoju kontrolu a istotu kópiu tohto emailu.
1.5 Darčekové poukážky nemôžu byť v zoohit.sk objednáné spolu s inými produktami.

 

2. Nárok na odvolanie

 

2.1 Zmluvné prehlásenie môže byť do 14 dní, bez udania dôvodu, v písomnej forme odvolané (napr. listom, faxom, emailom). Doba začína plynúť spoločne s obdržaním tohto poučenia v písomnej forme. Na dodrženie odvolacej doby stačí včas odoslať odvolanie. Odvolanie je možné zaslať na adresu:

zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München, Nemecko
Kontaktový formulár

2.2 V prípade platného odvolania musia byť všetky, si vzájomne poskytnuté plnenia vrátené. Ak obdržané plnenie nemôže byť, buť to vcelku alebo z časti, vrátené, musí byť do tej miery poskytnutá finančná náhrada.
2.3 Právo na odvolanie je vylúčené v prípade, keď už bola daná poukážka použitá.

 

3. Použitie darčekových poukážok

 

3.1 V internetovom obchode //www.zoohit.sk môžu byť darčekové poukážky použité iba jednorázovo. Na jednu objednávku môže byť použitá iba jedna poukážka. Použitie viacerých poukážok v jednej objednávke (napr. kombinácia darčekovej poukážky s iným zľavovými kupónami) je týmto vylúčená.
3.2 Ak celková hodnota objednávky presiahne hodnotu poukážky, je možné rozdiel doplatiť pomocou platobnej karty. V opačnom prípade, keď cena objednávky nebude dosahovať hodnotu darčekovej poukážky, rozdiel prepadne. Vyplatenie tohto rozdielu v hotovosti je vylúčené.
3.3 Dodatočné zaúčtovanie darčekovej poukážky na práve prebiehajúcu alebo už uzatvorenú objednávku nie je možné.
3.4 Darčekové poukážky nemôžu byť vymenené za hotové peniaze ani ich nie je možné použiť na získanie iných darčekových poukážok alebo ich ďalej predať.

 

4. Prechod nebezpečia/Ručenie

 

4.1 Nebezpečie náhodnej straty, tak ako aj vlastníctvo darčekovej poukážky prechádzajú na kupujúceho vo chvíli elektronického zaslania kupónu jeho príjemcovi.
4.2 Zooplus AG neručí za prípadnú stratu, ani za krádež darčekovej poukážky, za jej použitie treťou osobou bez vedomia alebo súhlasu zákazníka. Taktiež za chybne napísanú emailovú adresu príjemcu poukážky nepreberá zooplus AG žiadnu zodpovednosť.