1. apríl 😂 😂 😂

Psí-dron

Vraj že: Novinka: Psí-dron!

...vhodný na venčenie a dozor Vášho štvornoháča!

Tomu hovoríme: Apríííííl!