Náš záväzok pre planétu

Náš záväzok pre planétu

Ako celoeurópsky internetový predajca berieme svoju zodpovednosť za našu planétu veľmi vážne a chceme aktívne prispievať k dosahovaniu globálnych cieľov v oblasti ochrany klímy. Preto pravidelne meriame svoju emisnú stopu podľa štandardov Protokolu o skleníkových plynoch (Greenhouse Gas Protocol) a vyvodzujeme opatrenia, ktorými môžeme emisiám predchádzať alebo ich znížiť.

Vedecké štúdie ukazujú, že vo väčšine prípadov má online obchod priaznivú ekologickú rovnováhu, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, v porovnaní s nakupovaním v kamennom obchode. Jedným z aspektov online obchodu, ktorý sa často označuje za obzvlášť škodlivý pre životné prostredie, je veľké množstvo vrátených zásielok. V spoločnosti zoohit je však miera vrátených zásielok trvale nižšia než jedno percento, čo výrazne znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

> Poznatky zo štúdie nájdete tu. 

Zamedzenie a zníženie emisií CO₂

Efektívna logistická sieť Efektívna logistická sieť

Vďaka hustej sieti skladov po celej Európe sa zameriavame na krátke vzdialenosti, aby sme ušetrili emisie pri logistike prepravy. Čoraz častejšie spolupracujeme s logistickými partnermi, ktorí dbajú na ochranu klímy a na dodávky používajú elektrické vozidlá. 

Ekologické obaly Ekologické obaly

Naše kartónové krabice aj výplňové materiály v nich sú väčšinou vyrobené z recyklovaných materiálov a po použití sa dajú opäť recyklovať. Neustále tiež testujeme ekologické inovácie výrobkov, aby sme používali materiály, ktoré sú ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. 

Štandardizovaná logistika Štandardizovaná logistika

Používame obmedzený počet štandardných veľkostí balíkov, ktorých výška sa upravuje v závislosti od obsahu balíka. Tým sa šetrí výplňový materiál v každom balíku a umožňuje sa maximálne využitie kapacity každého nákladného vozidla, takže je celkovo potrebných menej prepráv.

Obmedzenie odpadu z krmiva Obmedzenie odpadu z krmiva

Dbáme na to, aby sme neprodukovali zbytočný odpad, a predovšetkým, aby sme neplytvali cenným krmivom. Preto pravidelne darujeme krmivá, ktoré sú stále v perfektnom stave a blíži sa ich dátum spotreby, rôznym organizáciám na ochranu zvierat. 

Nakladanie s vrátenými produktami Nakladanie s vrátenými produktami

Vrátené produkty z nášho sortimentu príslušenstva sú zvyčajne renovované za účelom ďalšieho predaja; nepredajné, ale stále použiteľné produkty darujeme. Vždy, keď je to možné, opravujeme poškodené produkty výmenou jednotlivých dielov, namiesto výmeny celého produktu.  

Obnoviteľné zdroje energie Obnoviteľné zdroje energie

Zásobovanie energiou rôznych kancelárií a skladov v rámci našej siete je už pokryté obnoviteľnými zdrojmi energie. Napríklad naša centrála v Mníchove je zásobovaná 100 % ekologickou elektrickou energiou. 

Kompenzácia emisií CO₂

So súhlasom našich zákazníkov platíme za každú objednávku príspevok na ochranu klímy, ktorý používame na podporu certifikovaných projektov na ochranu klímy a kompenzáciu priemerných emisií CO₂ z danej objednávky. Týmto spôsobom sa CO₂ vypustené na jednom konkrétnom mieste ušetrí na inom mieste na svete. Základná myšlienka spočíva v tom, že pre atmosféru je zásadné, aby sa celkovo vypúšťalo menej skleníkových plynov, a nie primárne to, kde sa to deje.

V spoločnosti zoohit sa venujeme najmä projektom, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú ochranu lesov. Obmedzením alebo zabránením odlesňovania sa zachovávajú lesy ako cenné rezervoáre CO2 a do atmosféry sa uvoľňuje menej skleníkových plynov. Okrem toho je pre nás ako milovníkov zvierat veľmi dôležité, aby sa spolu s týmito lesmi chránili aj prirodzené biotopy mnohých živočíšnych a rastlinných druhov a aby sme tak mohli prispieť k zachovaniu biodiverzity. 

Sustainability-planet side picture text

Naša spolupráca v Ghane

Spoločne s ClimatePartner v Ghane podporujeme používanie úsporných varičov, ktoré miestnym obyvateľom poskytujú čistú a energeticky úspornú alternatívu k vareniu na otvorenom ohni. Tieto variče si vyžadujú podstatne menej palivového dreva alebo uhlia, čo znamená, že jeden varič ušetrí až 4,46 tony CO2 ročne. Životne dôležité lesy tak môžu byť chránené pred odlesňovaním kvôli palivovému drevu a zostávajú cennými rezervoármi CO2 a biotopmi pre mnohé živočíšne a rastlinné druhy. Domácnosti zároveň šetria čas a peniaze, pretože musia zaobstarať menej palivového dreva. Zo zdravotného hľadiska sú variče veľkým prínosom aj pre ich používateľov, pretože na rozdiel od otvorených ohnísk sa znižuje vystavenie časticiam sadzí. 

Tanzania

zoohit sa angažuje aj v Tanzánii

Okrem toho je naša spoločnosť zapojená aj do projektu myclimate carbon offset, v rámci ktorého sa zabezpečujú práva na pôdu pôvodného obyvateľstva v Tanzánii a prostredníctvom aktivít na ochranu lesov sa posilňuje implementácia komunálnych plánov využívania pôdy. Výsledné zníženie odlesňovania zabraňuje uvoľňovaniu skleníkových plynov do atmosféry a zabezpečuje prepojenie biotopov ohrozených voľne žijúcich živočíchov medzi údolím Yaeda a vysočinou Ngorongoro.

Medzinárodné projekty myclimate zamerané na kompenzáciu emisií uhlíka spĺňajú najvyššie štandardy (CDM, Gold Standard, Plan Vivo) a prispievajú k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Projekty uhlíkovej kompenzácie tak významne prispievajú k sociálnemu, ekologickému a hospodárskemu rozvoju v regióne.

Často kladené otázky o kompenzácii CO₂

*OC = Nezáväzne odporúčaná cena ** Podmienky.

333zooBodov za registráciu!
Nepremeškajte špeciálne ponuky, zľavy a kupóny!
Nepremeškajte špeciálne ponuky, zľavy a kupóny!
Prosím vyberte aspoň jednu možnosť

Platobné metódy

Doručovatelia

  • dpd

Zabezpečenie

Sledujte nás

  • Teraz na Google Play
  • Stiahnuť na App Store