Náš záväzok pre planétu

Náš záväzok pre planétu

Ako celoeurópsky internetový predajca berieme svoju zodpovednosť za našu planétu veľmi vážne a chceme aktívne prispievať k dosahovaniu globálnych cieľov v oblasti ochrany klímy. Preto pravidelne meriame svoju emisnú stopu podľa štandardov Protokolu o skleníkových plynoch (Greenhouse Gas Protocol) a vyvodzujeme opatrenia, ktorými môžeme emisiám predchádzať alebo ich znížiť.

Vedecké štúdie ukazujú, že vo väčšine prípadov má online obchod priaznivú ekologickú rovnováhu, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, v porovnaní s nakupovaním v kamennom obchode. Jedným z aspektov online obchodu, ktorý sa často označuje za obzvlášť škodlivý pre životné prostredie, je veľké množstvo vrátených zásielok. V spoločnosti zoohit je však miera vrátených zásielok trvale nižšia než jedno percento, čo výrazne znižuje negatívny dopad na životné prostredie.

> Poznatky zo štúdie nájdete tu. 

Zamedzenie a zníženie emisií CO₂

Efektívna logistická sieťEfektívna logistická sieť

Vďaka hustej sieti skladov po celej Európe sa zameriavame na krátke vzdialenosti, aby sme ušetrili emisie pri logistike prepravy. Čoraz častejšie spolupracujeme s logistickými partnermi, ktorí dbajú na ochranu klímy a na dodávky používajú elektrické vozidlá. 

Ekologické obalyEkologické obaly

Naše kartónové krabice aj výplňové materiály v nich sú väčšinou vyrobené z recyklovaných materiálov a po použití sa dajú opäť recyklovať. Neustále tiež testujeme ekologické inovácie výrobkov, aby sme používali materiály, ktoré sú ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. 

Štandardizovaná logistikaŠtandardizovaná logistika

Používame obmedzený počet štandardných veľkostí balíkov, ktorých výška sa upravuje v závislosti od obsahu balíka. Tým sa šetrí výplňový materiál v každom balíku a umožňuje sa maximálne využitie kapacity každého nákladného vozidla, takže je celkovo potrebných menej prepráv.

Obmedzenie odpadu z krmivaObmedzenie odpadu z krmiva

Dbáme na to, aby sme neprodukovali zbytočný odpad, a predovšetkým, aby sme neplytvali cenným krmivom. Preto pravidelne darujeme krmivá, ktoré sú stále v perfektnom stave a blíži sa ich dátum spotreby, rôznym organizáciám na ochranu zvierat. 

Nakladanie s vrátenými produktamiNakladanie s vrátenými produktami

Vrátené produkty z nášho sortimentu príslušenstva sú zvyčajne renovované za účelom ďalšieho predaja; nepredajné, ale stále použiteľné produkty darujeme. Vždy, keď je to možné, opravujeme poškodené produkty výmenou jednotlivých dielov, namiesto výmeny celého produktu.  

Obnoviteľné zdroje energieObnoviteľné zdroje energie

Zásobovanie energiou rôznych kancelárií a skladov v rámci našej siete je už pokryté obnoviteľnými zdrojmi energie. Napríklad naša centrála v Mníchove je zásobovaná 100 % ekologickou elektrickou energiou. 

Kompenzácia uhlíkových emisií

So súhlasom našich zákazníkov platí spoločnosť zoohit za každú objednávku príspevok na ochranu klímy, ktorý sa používa na podporu certifikovaných projektov na ochranu klímy a kompenzáciu priemerných emisií uhlíka z objednávky. Týmto spôsobom sa CO₂ vypustené na jednom mieste ušetria na inom mieste na svete alebo sa odstránia z atmosféry. Ide o to, že pre životné prostredie je rozhodujúce, aby sa celkovo vypúšťalo menej skleníkových plynov, a nie predovšetkým to, kde sa to deje.

Záväzok spoločnosti zoohit

Záväzok spoločnosti zoohit

Aby sme zabránili emisiám škodlivých skleníkových plynov, podporujeme napríklad projekty na ochranu klímy, ktoré podporujú rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná a vodná energia, alebo projekty, ktoré chránia lesné oblasti pred odlesňovaním, a tým zachovávajú dôležité zásobníky uhlíka. V rámci projektov na odstraňovanie a ukladanie CO₂ spoločnosť zoohit podporuje napríklad aj výrobu biocharu z bambusového odpadu, ktorý trvalo viaže uhlík. Viac informácií o našej angažovanosti v jednotlivých projektoch, ako aj o našej partnerskej platforme Ceezer nájdete tu.

Okrem toho, že všetky projekty prispievajú k ochrane klímy, prispievajú aj k dosiahnutiu jedného alebo viacerých zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré vypracovala Organizácia Spojených národov. V súlade s opatreniami na ochranu klímy sa tak zároveň vytvárajú napríklad lepšie zdravotné podmienky alebo pracovné miesta pre miestne obyvateľstvo.

Projekty na zamedzenie emisií skleníkových plynov sú certifikované podľa medzinárodných štandardov, ako sú Gold Standard, Verra alebo Plan Vivo. Projekty zachytávania a ukladania uhlíka sú už minimálne vo fáze pred certifikáciou. Tieto nezávislé normy zabezpečujú, že projekty preukázateľne šetria CO₂ a sú pravidelne kontrolované audítormi tretích strán z hľadiska ich vplyvu na klímu.

Často kladené otázky o kompenzácii CO₂

  • Čo je to príspevok na ochranu klímy a čo znamená kompenzácia CO₂?

  • Čo sú projekty na ochranu klímy?

  • Prečo by sa mali emisie uhlíka kompenzovať?

  • Ako zoohit vie, že tieto projekty skutočne znižujú emisie uhlíka?

  • Prečo v Európe neexistujú takmer žiadne projekty na ochranu klímy?

*OC = Nezáväzne odporúčaná cena ** Podmienky.

Platobné metódy

Doručovatelia

  • dpd

Zabezpečenie

Sledujte nás

  • Teraz na Google Play
  • Stiahnuť na App Store