Impressum

Poskytovateľ služieb/prevádzkovateľ zoohit.sk

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 Mníchov
Nemecko

Tel: +421 232 179 070 (Po - Pi od 9:00 do 18:00 hod, tarif pevnej linky)

E-mail: service@zoohit.sk

Kontakt: kontaktový formulár

Sídlo spoločnosti: Mníchov
Registrový súd: Obvodný súd Mníchov
Číslo zložky v Obchodnom registri: oddiel Sa (HRB) vložka číslo 125080
USt-IdNr. DE200164421
IČ DPH SK4020332943

Bankové spojenie
Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky, Bratislava so sídlom Rajská 15/A
Číslo účtu: 7009 5092
Kód banky: 8050
IBAN: SK06 8050 0000 0000 7009 5092
BIC: COBASKBXXXX

Predstavenstvo
Dr. Cornelius Patt
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter

Predseda dozornej rady
Karl-Heinz Holland

Vrátenie tovaru
ZOOHIT
Česká pošta – Postkomplet UL
Jateční 436/77
403 71 Ústí nad Labem


Copyright ©

Koncepcia, dizajn a programovanie:
zooplus AG

Označenie "zooplus" je chránené ako ochranná známka.

Obsah všetkých stránok je chránený autorským právom. Upozorňujeme na to, že použitie obrázkov, textov alebo ich častí v tlačených alebo online publikáciách vyžaduje písomný súhlas zooplus AG.

Všetky texty sú určené iba na osobnú informáciu. Každé iné komerčné či nekomerčné použitie, predovšetkým ich ukladanie v databázach, zverejňovanie, rozmnožovanie a všetky formy obchodného využitia, tak ako aj ich šírenie na tretie osoby - tiež po častiach alebo prepracované, presahujúce tento účel, je bez súhlasu vlastníka práv vylúčené. Autori, uvedení v bibliografii, sú za obsah toho ktorého textu zodpovedný. Používanie ochranných známok poprípade názvu známok, predovšetkým v popise produktov obchodnej oblasti, prebieha za rešpektovania práv ich vlastníkov. Používanie automatických mechanizmov (vyhľadávačov, robotov, Crawler), napr. na obsluhu vyhľadávačov produktov a cien, vyžaduje schválenie, tak ako aj Deep-Linking na obsahovej a produktovej úrovni a správy zooplus-Content v rámci Frame-stránok.


zooplus je kontrolovaný a certifikovaný k predaju organických krmív pre domáce zvieratá nemeckou inštitúciou:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
Bahnhofstrasse 9
76137 Karlsruhe

DE-Öko-007

Oficiálne internetové stránky Európskej komise pre online riešenie spotrebiteľských sporov sú dostupné na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nemáme ani povinosť, ani záujem o účasť v tomto systéme riešenia sporov.