Ďakujeme za Vašu pomoc! 💚

Pomáhame spolu

Ďakujeme za Vašu podporu! Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1365,02€, ktoré poputujú útulku U Psej matere-ranč Korňa. 

OZ U Psej matere-ranč Korňa

OZ U Psej matere-ranč Korňa

Občianske združenie U Psej matere-ranč Korňa  v Korni vzniklo za účelom pomoci a vytváraní druhej šance na život zatúlaným, odložením psíkom a iným zvieratkám. Združenie pracuje už štyri roky a to všetko len v rámci dobrovoľnej práce. Prvé tri roky sa členovia združenia starali o zvieratká na vlastné náklady, až posledný štvrtý rok sa im podarilo po mnohých starostiach založiť OZ ako pobočka u psej matere Pezinok. Členovia združenia sa starajú a pomáhajú nájsť domov odloženým psíkom z celých Kysúc a dokonca aj blízkych regiónov. Zvieratkám zabezpečujú veterinárne ošetrenie, očkovanie, čipovanie, sterilizáciu a hľadajú pre ne nový domov. Pomôžme im spolu!


Iné projekty na pomoc útulkom

Pomoc útulkom na zoohit
Náš prísľub kvality
Overená kvalita značky
Ponuky šité na mieru od milovníkov zvierat
Pre všetky maškrtné jazýčky