Trvalá udržateľnosť na zoohit

Udržateľnosť

Svoju zodpovednosť voči zvieratám, ľuďom a životnému prostrediu berieme veľmi vážne. Okrem iného preto podporujeme blaho znevýhodnených domácich zvierat, vytvárame pre našich zamestnancov pracovné prostredie, v ktorom sa môžu čo najlepšie rozvíjať, a v neposlednom rade aktívne prispievame k dosahovaniu globálnych cieľov v oblasti ochrany klímy. Sme tiež presvedčení, že napredovať môžeme len prostredníctvom našej kultúry orientovanej na hodnoty, ktorá je založená najmä na vzájomnom rešpekte. Udržateľná činnosť je preto dôležitou súčasťou našej firemnej filozofie, aby sme aj v budúcnosti mohli prežívať veľa šťastných chvíľ s našimi domácimi miláčikmi.  

Zistite viac o tom, ako v zoohite preberáme zodpovednosť: