Európska smernica o platobných službách - PSD2.0

Vážení priatelia zvierat,

Radi by sme Vás informovali o dôležitých zmenách pri online platbách:

V septembri 2019 nadobudne účinnosť v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EHP) nová smernica EÚ o regulácii platobných služieb a poskytovateľov platobných služieb.

PSD2 v skratke:

Usmernenie EÚ PSD2 (skratka anglického názvu smernice o platobných službách) sa týka všetkých spôsobov online platieb. Ako presne sa nové overenie zobrazí, záleží na vašej banke a nemôže byť ovplyvnené použitým internetovým obchodom.

Cieľom tohto procesu je zvýšiť ochranu spotrebiteľov pri využívaní platobných služieb pri online platbách pomocou dvojstupňového overenia, či ide o skutočného majiteľa platobnej karty. Pre Vás ako zákazníka to znamená, že Vaše platbu budú ešte bezpečnejšie!

Podľa smernice existujú tri typy autentifikácie:

  • informácia, ako napr. heslo alebo pin kód;
  • vlastníctvo, ako napr. Váš smartphone;
  • inherencia (charakteristické znaky používateľa platobných služieb), napr. Váš odtlačok prsta, alebo sken očí.

Každá platba vyžaduje použitie dvoch rôznych samostatných spôsobov overenia totožnosti.

S cieľom zachovania pohodlia behom online nakupovania bolo dohodnutých niekoľko výnimiek:

  • Pre malé sumy s hodnotou nákupu nižšou ako 30 EUR zatiaľ nie je potrebná dvojfázová autentifikácia.
  • Opakované platby, ako napr. mesačný poplatok za online službu nespadá pod procedúru PSD2.
  • Existuje možnosť takzvaného "whitelisteningu" (pridanie na "biely" zoznam), behom ktorého zákazník potvrdí, že vybranému online obchodníkovi dôveruje. To je však možné iba ak vydavateľ karty túto možnosť ponúka a súhlasí s rozhodnutím zákazníka.

Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušných postupoch a procedúrach, ktoré ponúka Vaša banka, kontaktujte, prosíme, priamo Vašu banku.