Náš záväzok pre ľudí

Pre ľudí

Je pre nás obzvlášť dôležité, aby sme vytvorili také pracovné prostredie, v ktorom sa naše tímy dlhodobo cítia dobre a sú neustále podporované. Udržateľné vzťahy s našimi zamestnancami a zákazníkmi sú pre nás zásadné.

Diverzita & inklúzia

Program diverzity & inklúzie            Program diverzity & inklúzie

V rámci nášho programu vykonávame opatrenia na podporu diverzity a inklúzie s ohľadom na kultúrne alebo geografické zázemie, pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek a zdravotné postihnutie. Všetci naši zamestnanci majú možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v jednotlivých tematických oblastiach.

Medzikultúrne prostredieMedzikultúrne prostredie

Členovia nášho tímu pochádzajú z viac ako 60 krajín a pracujú na pobočkách po celej Európe. Vieme, že kľúčom k úspechu je spolupráca medzi ľuďmi s rôznymi nápadmi, silnými stránkami a schopnosťami. Prostredníctvom "Culture Days" cielene posilňujeme vzájomné porozumenie.

Ženy v našom tímeŽeny v našom tíme

49 % našich zamestnancov tvoria ženy, čím v zoohite udržiavame takmer presnú rovnováhu medzi zamestnancami a zamestnankyňami. Aby to tak aj zostalo, spúšťame náborové kampane zamerané priamo na ženy a vytvorili sme internú sieť pre ženy.

Naši zamestnanci

Osobný rozvojOsobný rozvoj

Aktívne podporujeme celoživotné vzdelávanie. Naši zamestnanci od prvého dňa dostávajú optimálnu podporu a v priebehu svojho kariérneho rastu môžu využívať interné a externé školenia alebo koučing a ďalšie možnosti vzdelávania. 

Zdravie a pohodaZdravie a pohoda

Aby sme zaistili, že naše tímy budú v tej najlepšej forme, podporujeme ich v udržiavaní zdravia a kondície. Za týmto účelom okrem iného ponúkame preventívnu lekársku starostlivosť a školenia o bezpečnosti, organizujeme online fitness kurzy a poskytujeme aplikáciu na podporu zdravia.

Hybridná práca Hybridná práca

Nielen od pandémie koronavírusu ponúkame našim zamestnancom flexibilné modely práce. Hybridná kombinácia práce na pracovisku a práce v home office je u nás štandardom a zaručuje vysokú úroveň efektivity a pohodlia pre všetkých. 

Duch spoločnosti zoohitDuch spoločnosti zoohit

Naše spoločné záujmy siahajú ďaleko za obsah našej práce. Vidíme to predovšetkým v sociálnej interakcii, ktorú zažívame najmä na našich nezabudnuteľných firemných a tímových podujatiach - či už je to vianočný večierok na strešnej terase alebo virtuálny večer s varením.

Naše zásady

Naše zásady

Ochrana údajov: Ochrana osobných údajov a zabezpečenie vysokých bezpečnostných štandardov IT sú našou najvyššou prioritou. Preto máme špecializované oddelenia, ktoré zabezpečujú práve túto ochranu a dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek. Okrem toho sú naši zamestnanci v celej spoločnosti neustále školení o zásadách ochrany osobných údajov a súkromia.  

> Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti zoohit

Business Ethics: V spoločnosti zoohit zaujímame jasný postoj k zodpovednému a zákonnému konaniu. Preto sa naši zamestnanci a obchodní partneri zaväzujú dodržiavať príslušné kódexy správania spoločnosti zoohit. Náš Compliance management systém zabezpečuje implementáciu príslušných smerníc v jednotlivých oddeleniach a zavádza do praxe vhodné kontrolné a školiace opatrenia. V prípade porušenia platných zákonov alebo našich štandardov dodržiavania predpisov môžu zamestnanci toto porušenie nahlásiť prostredníctvom interného systému oznamovateľov alebo nezávislého externého úradu ombudsmana.

> Ďalšie informácie o kódexoch správania spoločnosti zoohit