Podmienky používania pre recenzie produktov

Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti s našimi produktami. Všetky recenzie, pozitívne aj negatívne, sú kontrolované a schvaľované odborníkmi na produkty. Predpokladom schválenia je dodržiavanie nasledovných podmienok používania:

Tipy na napísanie výstižnej recenzie:

 1. Opíšte výhody a prípadne nevýhody produktu na základe vašich osobných skúseností.
 2. Obzvlášť užitočné sú špeciálne tipy na každodenné používanie produktu.
 3. Porovnanie s podobnými produktami môže zvýšiť vierohodnosť vašej recenzie produktu.
 4. Uvedenie plemena a veku vášho zvieraťa umožní ostatným správne interpretovať vaše osobné skúsenosti.

Čo do dobrej recenzie NEpatrí?

 1. Otázky týkajúce sa produktu alebo webovej stránky. V takom prípade nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom našej infolinky alebo kontaktného formulára.
 2. Nadávky alebo zlomyseľné poznámky v akejkoľvek forme.
 3. Telefónne čísla alebo adresy, e-mailové adresy alebo webové adresy.
 4. Všeobecné pripomienky k dostupnosti, preprave alebo iným službám zoohit. Na tento účel je k dispozícii naša infolinka alebo kontaktný formulár.
 5. Diskusie o hodnoteniach iných ľudí.
 6. Pripomienky k užitočnosti celých kategórií produktov alebo všeobecné rady týkajúce sa výživy a chovu vhodného pre daný druh zvieraťa. Na tento účel, prosím, použite naše fórum.

Upozorňujeme tiež, že nemôžeme uverejniť recenzie, v ktorých si hviezdičkové hodnotenie a text zjavne odporujú, a že si vyhradzujeme právo recenziu z akéhokoľvek iného dôvodu odmietnuť. Spoločnosť zoohit si tiež vyhradzuje právo zmeniť, skrátiť alebo vymazať akýkoľvek obsah na tejto webovej stránke, ktorý zoohit podľa vlastného uváženia považuje za nevyhovujúci týmto podmienkam používania. Spoločnosť zoohit nezaručuje, že vám poskytne možnosť upraviť alebo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý odošlete. Súhlasíte s tým, že vy, a nie spoločnosť zoohit, ste zodpovední za obsah vášho príspevku.

Ak budete postupovať podľa našich tipov, premeníte svoju recenziu na dôležitú správu o skúsenostiach, ktorá pomôže ďalším zákazníkom pri rozhodovaní o kúpe.

Ako sa v našom obchode vytvárajú a spracúvajú recenzie produktov?

Aby sme našim zákazníkom uľahčili rozhodovanie o kúpe, chceli by sme im zabezpečiť čo najviac recenzií od iných spotrebiteľov. To znamená, že hodnotiť produkty môžu nielen prihlásení zákazníci, ale aj neprihlásení návštevníci našej webovej stránky. Týmto spôsobom dávame možnosť každému vyjadriť svoj názor na produkt, bez ohľadu na to, či si produkt u nás zakúpil alebo nie.

Recenzie sú zoradené chronologicky, takže sa vám vždy zobrazia tie najnovšie. Neskoršia úprava recenzie nie je z technických dôvodov možná. Ak chcete svoj komentár odstrániť, kontaktujte náš zákaznícky servis: Na tento účel je vám k dispozícii naša infolinka alebo kontaktný formulár.

Uverejňujeme pozitívne aj negatívne recenzie. Vyhradzujeme si však právo recenzie nezverejniť alebo ich kedykoľvek vymazať bez uvedenia dôvodu. To platí najmä v prípade zjavne nepravdivých alebo irelevantných príspevkov (napr. spam alebo falošné recenzie) a/alebo v prípade porušenia práv tretích strán (napr. autorských a/alebo občianskych práv).

Recenzie výrobkov, ktoré opisujú zranenie alebo riziko zranenia zvierat, nebudú uverejnené. Ak by takáto situácia nastala, obráťte sa priamo na zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára. Na presné monitorovanie konkrétnych prípadov je potrebný priamy kontakt a dôkladná analýza okolností.

Uverejnením obsahu na našej stránke súhlasíte s nasledovným:

 • Ste jediným autorom a vlastníkom autorských práv k obsahu.
 • Vaša recenzia produktu sa stáva majetkom spoločnosti zoohit. Spoločnosti zoohit udeľujete bezplatné, časovo a priestorovo neobmedzené právo na ďalšie používanie a publikovanie vašej recenzie v online a offline médiách.
 • Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré poskytnete, budú uložené na účely uverejnenia a prípadných otázok týkajúcich sa recenzie. Viac informácií o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.

Ďalej zaručujete, že nebudete vytvárať žiadny obsah,

 • o ktorom viete, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci;
 • ktorý porušuje akékoľvek autorské práva, patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo alebo právo na ochranu súkromia akejkoľvek tretej strany;
 • ktorý porušuje akékoľvek zákony, nariadenia alebo predpisy (vrátane, ale nie výlučne, kontroly vývozu, ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže, rovnosti príležitostí a klamlivej reklamy;
 • ktorý je hanlivý, urážlivý, poburujúci, diskriminujúci na základe náboženstva alebo etnického pôvodu, obsahuje vyhrážky alebo obťažuje jednotlivcov, partnerov alebo podnik, alebo má takéto dôsledky;
 • ktorý obsahuje počítačový vírus, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Zaväzujete sa brániť, odškodniť a chrániť spoločnosť zoohit (a jej pridružené spoločnosti) pred akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, škodami a následnými škodami akéhokoľvek druhu, či už známymi alebo neznámymi, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania vyššie uvedených podmienok alebo z porušenia zákonov alebo práv tretích strán.

Spoločnosť zoohit môže tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Novú verziu následne zverejníme na našej webovej stránke čo najskôr.

Posledná zmena podmienok: máj 2022