Poučenie o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“

Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Deutschland, telefón: +421 233 329 943, zákaznícky servis) informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (napr. poštou poslaným listom, faxom alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý ale nie je povinný.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli z toho, že ste si zvolili iný druh dopravy ako nami odporúčaný najlacnejší štandardný spôsob dopravy), bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe (okrem platby na dobierku), okrem toho prípadu, že sme s Vami výslovne dohodli niečo iné; v žiadnom prípade Vám nebudú účtované žiadne poplatky za vrátanie Vami zaplatených finančných čiastok. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar alebo kým ste nepreukázali, že ste tovar zaslali späť, podľa skoršieho dátumu.

Bezodkladne a v každom prípade musíte tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, zaslať na adresu:

ZOOHIT
Česká pošta – Postkomplet UL
Jateční 436/77
403 71 Ústí nad Labem

Túto adresu nájdete aj vo Vašej zásielke.

Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred vypršaním 14-dennej lehoty.

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme my. Náhradu za zhoršenie stavu tovaru musíte poskytnúť len vtedy, ak zhoršenie stavu tovaru vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní, ktoré sa nevzťahuje na overovanie jeho kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ponúkajúci/prevádzkovateľ internetového obchodu

zooplus SE
Sonnenstraße 15 80331 München

v zastúpení predstavenstvom:

Dr. Cornelius Patt
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter

Sídlo spoločnosti: Mníchov
Obvodný súd Mníchov, oddiel Sa (HRB) vložka číslo 273759

USt-IdNr. DE 200 164 421

Zákaznícky servis:

Náš zákaznicky servis je Vám k dispozícii prostredníctvom kontaktového formulára alebo telefonicky na čísle +421 232 179 070, Po - Pi od 8:00 do 18:00.