Kapre

Ušľachtilý koi kapor pláva v jazierku

Kaprovité ryby (Cyprinidae) patria do skupiny rýb kostnatých (Osteichthyes) a zároveň teda spadajú medzi stavovcov (Vertebrata). Poznáme zhruba 3.000 druhov a vyskytujú sa v Severnej Amerike, Európe, Ázii aj Afrike. Väčšina z nich žije v sladkej vode, existujú však aj isté výnimky, ktoré sa objavujú v brakických vodách (napr. Alandy alebo Baltské more). Kapre ako chutný pokrm, ozdobné koi kapre alebo zlaté kaprovité rybky patria k najznámejším druhom b

Ako kapre vyzerajú? 

Kapre dorastajú do rôznych dĺžok od 2 cm až po 2 m. Majú bezzubú čeľusť, avšak v zadnej časti hrtanu sa nachádzajú pažerákové zuby, s ktorých pomocou kapre spracovávajú potravu a podľa typov týchto zubov možno rozlišovať aj druhy jednotlivých kaprov.

Pre kaprovité ryby charakteristické tzv. trecie vyrážky. Jedná sa o zmenu na koži, kto sa vyskytuje v období trenia rýb, predovšetkým v oblasti hlavy. Okrem nej sa u kaprov vyskytuje aj substancia, ktorú vyluču v prípade ohrozenia, napr. keď je kapor zranený. Ide o určitý druh feromónu. Ryby tak varujú svoje okolie, že sa v oblasti nachádza lovec. 

Vzhľad kaprov závisí na ich druhe a zvykoch, resp. toho, kde žijú rozšírení prakticky všade, od riek, rybníkov až po jazerá.

Môžeme chovať kaprov sami? 

Zlaté rybky sa rozmnožujú lepšie vo voľnej prírode ako v akváriu. Dôvodom je skutočnosť, že zlaté ryby kladú ikry voľne, ale zároveň ich aj kradnú. Mladí jedinci teda potrebujú rastliny, najlepšie dosť dlhé na to, aby sa v nich skryli. V akváriach majú rybky len obmedzenú možnosť pohybu aj úkrytu, teda sú staršími jedincami rýchlo objavení a zjedení.  

Kardinálky sa v akváriu rozmnožujú jednoduchšie, nie je treba žiadne špeciálne chovné akvárium. V primerane veľkom akváriu sa jedinci rozmnožujú sami, pre vyvolanie párenia stačí mierne zvýšiť teplotu vody. Samice kladú vajce priamo na akvarijné rastliny. Po 2-3 dňoch sa z ikier vylúpnu larvy, ktoré v akváriu voľne plávu. Najskôr by ste im mali podávať krmivo vo forme jemného prášku, až po cca. 10-14 dňoch možno prejsť na bežné krmivo. Je dôležité zmieniť, že jedinci môžu byť decimovaní staršími rybkami.  

Aj danio patrí medzi rybky, ktoré požierajú ikry. Ak by ste ju chceli rozmnožiť, je vhodné umiestniť jeden dobre vykŕmený pár do separátneho akvária, v ktorom bude teplota vody dosahovať cca 25°C, bude kyslá a mäkká. Z tohto akvária potom jedince po vytrení zasa odstráňte, aby ste rodičom zabránili v pojedaní ikier alebo mladých jedincov. Malé rybky sa vyliahnu počas 2-3 dní. Potom ich môžete kŕmiť čerstvými žiabronôžkami. 

Chov koi kaprov je náročnejší, avšak s nimi bude Váš podvodný svet komplexný. Vyžadujú však určité Know-How a mali by ste ich kupovať len u znalých expertov. 

zlatá rybka carassius auratus v hejnu © gunungkawi / stock.adobe.com

Aké druhy kaprovitých rýb existujú a ktoré sú vhodné do akvária či rybníka? 

Najznámejšou kaprovitou rybkou chovanou v akváriach, je rybka zlatá alebo karas zlatý. Podľa spôsobu chovu môže dorásť do dĺžky až 30 cm a pýši sa charakteristickou zlatooranžovou farbou. Ďalším druhom, ktorý je obľúbeným akvarijným obyvateľom, je danio. Tieto rybky sa pohybujú v húfoch a dosahujú dĺžku maximálne 2-3 cm. Obvykle majú striebritú farbu, ktorá však môže prechádzať aj do iných odtieňov, opäť záleží na type.

Tiež kardinálky sú kaprovité akvarijné ryby. Dorastajú do dĺžky 4-5 cm a majú šedostriebornú farbu s nádychom červenej alebo zelenej na plutvách.  

Ďalšou obľúbenou rybou sú koi kapre. Vyskytujú sa v bielej, oranžovej a čiernej variante. Síce sú určení pre okrasný chov, do akvárií však nie sú vhodní. Naopak sa môžu stať nádhernou ozdobou Vašeho rybníka (viz. chov kaprov).

Aké je prirodzené prostredie kaprov? 

Kaprovité ryby doma po celom svete a ľuďmi boli vpriebehu storočí zavlečení aj do tých regiónov, kde sa pôvodne prirodzene nevyskytovali. Tak došlo k tomu, že obýva celý euroázijský kontinent, Afriku aj Severnú Ameriku, kde sa objavujú v rôznych vodách (rybníky, rieky, more, jazerá) a majú rôzne zvyklosti.

Ako kaprov kŕmiť? 

Väčšina kaprov patrí medzi všežravce a vo voľnej prírode sa živia bezstavcovými živočíchmi a riasami. Avšak vždy je treba mať na zreteli konkrétny druh kaprovitej ryby a prispôsobiť krmivo jej potrebám.  

Zlaté rybky uprednostňujú skôr rastlinnú stravu ako je žaburinka alebo hlboko zmrazené výrobky pre ryby, prípadne si dajú vločky či živých bezstavcových živočíchov.  

Danio miluje larvy múch a planktón, avšak nepohrdne ani rastlinnou stravou ako je šalát či hlboko zmrazené výrobky pre ryby.  

U koi kaprov je treba dbať na to, aby bolo krmivo bohaté na bielkoviny, uhľodydráty a tuky. Avšak množstvo musíte postrážiť Vy, pretože u týchto rýb platí, že jedia dovtedy, dokiaľ je niečo na jedenie. 

Na čo musím pri chove kaprovitých rýb dávať pozor?

Pretože sa kaprovité ryby vyskytujú v rôznych regiónoch všade na zemi, je nutné vzťahovať spôsob chovu vždy na konkrétny druh, ktorý máme alebo chceme.  

Zlaté rybky je lepšie chovať v chladnejšej vode, teplota 10-20°C je dostačujúca, hodnota pH by sa mala pohybovať medzi  6,5 – 8 pH a tvrdosť 10-30° dGH. Na rozdiel od veľmi rozšíreného názoru by sa zlaté ryby nemali chovať v malých akváriach, oveľa lepšie sa cítia v nádobách dlhých cca. 100 cm (teda cca. 200l vody) alebo v rybníku. Keďže tieto rybky hľadajú svoju potravu pri dne, je pre nich ideálne pieskové podlažie. Okrem toho sú ideálne aj veľké rastliny, v ktorých sa môžu ukrývať. Zohľadniť musíte aj dlhý život zlatých rýb, môžu sa dožiť až 30 rokov, preto by ste si mali ich zadováženie dobre rozmyslieť. Nie sú to žiadni samorasti a určite by v akváriu mali mať kamarátov rovnakého druhu. 

Danio sa cíti dobre vo vode, ktorá má teplotu 22-26°C, hodnotu pH 5-6,5 a tvrdosť vody 5-12°dGH. Mal by sa neustále pohybovať v skupine aspoň 6 ďalších jedincov a dôraz musíte klásť aj na náležitú filtráciu vody. Osvetlenie stačí mierne. Tieto ryby sa v prírode vyskytujú v tečúcich vodách, a preto potrebujú aj dostatok miesta, aby sa „vyplávali“. Ideálne sú akvária 100l, najlepšie až 200l, ak je to možné. Menšie akvária sú pre nich úplne nevhodné. Preto by ste mali u týchto rybiek podobne ako u zlatých rybiek dbať na to, aby akvárium nebolo príliš zarastené akvarijnou flórou (čo je podstatný rozdiel oproti tropickým akváriam). Inak sú dania priateľské stvorenia a dobre sa znášajú aj s inými druhmi rýb.  

Kardinálky majú skôr skromnejšie nároky, čo sa týka akvária. Teplota medzi 16-22°C im stačí, podobne ako pH 6-8 pH a tvrdosť vody 30°dGH. Pri chove by ste mali zohľadniť, že pri teplotách nad 23°C sú ryby náchylnejšie k rôznym ochoreniam. Akvárium by malo mať aspoň 54l, teda sa jedná skôr o menšie akvárium. Vegetácia v ňom nesmie byť príliš bujná, pretože tieto ryby radi plávu na voľnom priestranstve, avšak mali by sa v ňom nachádzať aj silnejšie rastliny, medzi ktorými sa ryba môže schovávať. Kardinálky sú veľmi spoločenské a mali by sa pohybovať v húfe veľkom aspoň s 10 jedincami.  

Koi kapri sú vzhľadom ku svojim nárokom určení pre chov do okrasných rybníkov. Nemali by byť sami, ale spolu s radou ďalších jedincov rovnakého druhu. Ich počet by sa mal odvíjať od veľkosti okrasného jazierka: počítajme približne 1-3 qm na jedného jedinca. Na stojatú vodu by nemalo dopadať priame slnko, ale zároveň nesmie byť úlne zatienená. Hĺbka by mala byť prinajmenšom 1,3 m, pretože v zime sa ryby ukladajú na zimný spánok. Pri menšej hĺbke by sa už nemuseli prebudiť alebo by naopak nehibernovali. Ak chováte koi kapre, musíte pravidelne kontrolovať hodnoty vody. Teplota okolo 3-30°C,  pH hodnoty 6,5 – 9 a tvrdosť vody nesmie byť nižšia ako 30° dGH. Zatiaľ čo iné kaprovité ryby sú menej náročné na spôsob chovu a sú vhodné aj pre začiatočníkov, chov koi kaprov je náročný a vyžaduje už určité znalosti a skúsenosti.  

Koľko rokov sa dožívajú kaprovité ryby? 

Vek kaprovitých rýb závisí do veľkej miery na druhu, kto si zvolíte. Zlaté ryby sa napríklad môžu dožiť až 30 rokov. Naviac vhodné aj pre začiatočníkov a ich chov je jednoduchý, stojí okolo 3 EUR. Danio sa dožíva spravidla 4-6 rokov, záleží na podmienkach a strave, ktorú má kdispozícii, cena je 2 – 3,5 EUR. Pri jeho chove je nutné dbať aj na teplotu vody, inak má sklony k ochoreniam.

Koi kapre sa dožívajú 30 60 rokov, ak ich chováme správne a pomerne drahí, podľa veľkosti sa dostávame na čiastku 200300 EUR. Podobne ako u zlatých rybiek by sme si teda ich zadováženie mali dobre premyslieť. V podstate je chov týchto rýb jednoduchý, okrem koi kaprov, u ktorých je už treba isté skúsenosti.

Zakúpenie kaprovitých rýb

Kaprovité ryby, ktoré chcete chovať v akváriach či rybníkoch sú k zakúpeniu vo zverimexoch. Ich cena sa líši, záleží na type, niekedy aj na veľkosti a veku rybiek. Výnimku tvoria opäť koi kapre, ktoré sú podstatne drahšie ako všetky ostatné ryby a nájdeme ich skôr u odborných chovateľov než vo zverimexoch. Rybky si môžete objednávať aj online, ale pri transporte musíte dbať na to, aby zviera netrpelo a cestovalo v humánnych podmienkach. 

Všetky produkty týkajúce sa akvaristiky sú dostupné v online obchode zoohit.

© Vladimir Wrangel / stock.adobe.com
Voľne žijúci kapor obyčajný (Cyprinus carpio).
Naše najobľúbenejšie články
9 min

Axolotl mexický

Mexický obojživelník, tzv. axolotl, je už niekoľko rokov naozajstným hitom medzi domácimi zvieratami. Jeho priateľský vzhľad a nápadné sfarbenie činia z tohto zvieratka atraktívneho miláčika. Navzdory exotickému pôvodu je chov axolotla pomerne jednoduchý tu sa dozviete všetko o tomto stvorení. 

3 min

Neónky

Každý, kto sa niekedy venoval akvaristike, pozná malé neónky. Vďaka úchvatným "neonovým" farbám si ich ihneď všimnú aj ľudia, ktorí sa v rybách vôbec nevyznajú. Pôvod tejto farebnosti nie je úplne známa,ale pre neónky sú tieto žiarivé farby životne dôležité.

11 min

Bojovnice

Nádherne zafarbené a trochu agresívne vystupujúce voči ostatným jedincom. Bojovnica (Betta) je určite zvláštny exemplár, kto dokáže oživiť každé akvárium. Vďaka minimálnym nárokom, kto rybka má, je starostlivosť o ňu veľmi jednoduchá, a preto je vhodná aj pre nováčikov v oblasti akvaristiky.