Reč škrečkov

Škreček

Škrečky sú obľúbené zvieratká! Nie sú tak hlasní ako morčatá a nedúpajú ako králiky aj napriek tomu je ich „jazyk“ zložitý. Niekoľko typov, ktoré Vám pomôžu pochopiť Vášho nového spolubývajúceho!

Škreček

Kňučanie

Škrečky slabo kňučia, keď sú spokojní, hlavne pri jedle alebo v pelechu. Hlasné a dôrazné kňučanie môže tiež znamenať bolesť – ak škrečok silno kňučí, dôkladne ho pozorujte.

Prskanie

Zvukom, ktorý pripomína tiché prskanie škrečka, vyjadruje vzrušenie.

Pišťanie

Hlasné pišťanie znamená, že je škrečok vydesený alebo trpí silnou bolesťou.

Vrieskanie

Vrieskanie je varovanie. Škrečok chce byť sám.

Naše najobľúbenejšie články
1 min

Reč škrečkov

Škrečky sú obľúbené zvieratká! Nie sú tak hlasní ako morčatá a nedúpajú ako králiky aj napriek tomu je ich „jazyk“ zložitý. Niekoľko typov, ktoré Vám pomôžu pochopiť Vášho nového spolubývajúceho!
3 min

Chcete si zadovážiť králika?

Vo veku ôsmich až desiatich týždňov sú mladí králici pripravení objavovať svet a odtrhnúť sa od matky a súrodencov. V tomto období sa králiček dostáva do novej rodiny. Aby sa do novej rodiny začlenil bez problémov, je treba dbať na niekoľko vecí!
4 min

Morčatá – chov vonku

Ak chcete chovať morčatá vonku, nejedná sa o veľkú výzvu alebo náročnú akciu. Ak si zvieratá zvykajú od skorej jari na vonkajší vzduch, môžu byť vonku chované dokonca aj cez zimu. Predpokladom pre takýto chov je samozrejme vhodný domček, v ktorom by sa mohlo morčiatko skryť.