Epilepsia u mačiek This article is verified by a vet

Ryšavá mačka s epilepsiou

Mozog ako orgán vytvárajúci a vedúci podnety zohráva dôležitú úlohu pri koordinácii pohybov, vnímania a všetkých životne dôležitých funkcií. Ak sú tieto funkcie mozgu v dôsledku štrukturálneho alebo funkčného poškodenia narušené, môže nasledovať prílišné zaťaženie a preťaženie nervových buniek podnetmi. Nerovnováha medzi nervovou aktivitou a inhibíciou následne spôsobí epileptický záchvat, ktorý môže byť sprevádzaný bezvedomím a kŕčovitými pohybmi. Ak sa dva epileptické záchvaty vyskytnú s odstupom aspoň jedného dňa, hovoríme o epilepsii.

Ako u mačiek vzniká epilepsia?

Činnosť mozgu riadia najmä tri látky. Glutamát a aspartát dráždia nervové bunky, zatiaľ čo tzv. kyselina gama-aminomaslová (GABA) pôsobí inhibične. Vedci predpokladajú, že nerovnováha oboch faktorov nadmerne zaťažuje mozog, čo u mačiek vedie k epileptickým záchvatom. Epilepsia môže byť idiopatická (bez príčiny) alebo spôsobená dráždivými podnetmi a chorobami. 

Niektoré mačky majú vrodenú predispozíciu na epilepsiu, iné mačky ochorejú napríklad v dôsledku nedostatočného zásobovania mozgu kyslíkom (ischémia) alebo v dôsledku poškodenia nervového tkaniva. Pravdepodobné sú najmä tieto zmeny:

 • Zápaly ako encefalitída (zápal mozgu) alebo meningitída (zápal mozgových blán) spôsobené bakteriálnymi alebo vírusovými infekciami 
 • Vrodené alebo získané chyby odtokových a prítokových ciev 
 • Rakovina (nádory) 

Záchvaty však nemusia mať vždy pôvod v mozgu. Ak mačka trpí epilepsiou vyvolanou zmenami mimo mozgu, ide o tzv. symptomatickú epilepsiu. Medzi možné príčiny môže patriť nasledovné:

 • Metabolické poruchy (napr. diabetes mellitus) 
 • Otrava (napr. liekmi) 
 • Nedostatok vitamínov a živín (napr. tiamín = vitamín B1)

Ako rozpoznám epilepsiu u mačiek?

Mačky môžu ochorieť na epilepsiu v každom veku. Každý epileptický záchvat sa delí na štyri fázy, ktoré sa výrazne líšia svojimi príznakmi:

 1. Prodromálna fáza – nastáva niekoľko hodín až dní pred samotným epileptickým záchvatom a prejavuje sa silným nepokojom mačky. 
 2. Aura – počas aury mnohé mačky viac vyhľadávajú blízkosť majiteľa. Niektoré mačky však vykazujú iné správanie, napríklad plachosť alebo agresivitu. 
 3. Ictus – skutočný, viditeľný epileptický záchvat. 
 4. Postiktálna fáza – fáza zotavenia. Počas tejto fázy sú postihnuté mačky veľmi vyčerpané a veľa spia. 

Počas ictus fázy a prípadne aj v ďalších fázach sa u mačiek s epilepsiou prejavujú tieto príznaky ochorenia:

 • Náhly pád a tonické (silne napäté svaly), ako aj klonické (kŕčovité zášklby svalov) kŕče po celom tele 
 • Vystretie všetkých končatín 
 • Bezvedomie 
 • Spontánne močenie a defekácia 
 • Halucinácie, ktoré možno rozpoznať podľa silnejšieho mňaučenia, hryzenia chvosta alebo pobehovania 
 • Žuvacie pohyby alebo nadmerné slinenie (salivácia) 
 • Zmeny správania

Nie každý epileptický záchvat prebieha rovnako. Okrem toho sa rozlišujú dve špeciálne formy epileptických záchvatov u mačky:

 • Veľký záchvat (tonicko-klonický záchvat) opisuje obzvlášť závažný stav, pri ktorom mačka vykazuje silné tonické a klonické kŕče. Stuhnutie svalov môže viesť k život ohrozujúcemu zastaveniu dýchania.
 • Status epilepticus definuje epileptický záchvat, pri ktorom mačka stratí vedomie na viac ako päť minút. Tento stav môže byť aj život ohrozujúci pre svoje výrazné príznaky kŕčov.

Epilepsia u mačiek: Diagnostické možnosti

Záchvat u mačky mal vždy vyšetriťveterinár.

Už počas rozhovoru s majiteľom (anamnéza) môže zistiť dôležité informácie a vylúčiť možné príčiny. Patria sem najmä informácie o strave, chove a pôvode mačky. Po klinickom všeobecnom vyšetrení môže vykonať rôzne diagnostické opatrenia. Na zistenie bakteriálnych alebo vírusových infekcií, metabolických ochorení a zápalov sa odporúča odobrať krv a mozgovomiechový mok (likvor). Aby sa vylúčili vnútorné poranenia, malformácie alebo nádory, sa odporúča použiť aj zobrazovacie metódy, ako sú röntgen, počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia.

Terapia epilepsie u mačiek

Vo všeobecnosti platí, že epilepsia je nevyliečiteľné ochorenie. Liečbu epilepsie by mal preto vždy vykonávať veterinár. Liečba sa delí na urgentnú liečbu jedného epileptického záchvatu a symptomatickú dlhodobú liečbu:

Núdzové opatrenia v dôsledku epileptického záchvatu:

 • Okamžité vyšetrene krvi 
 • Benzodiazepíny, ako je diazepam, majú na mačku uvoľňujúci a upokojujúci účinok. 
 • Vzhľadom na vysokú spotrebu energie počas epileptického záchvatu sa odporúča podať infúzny roztok cukru.
 • Ak tieto núdzové opatrenia v krátkom čase nevedú k zlepšeniu situácie, môžu sa podať barbituráty, ako je napr. fenobarbital. Keďže však tieto lieky majú antikonvulzívny (protikŕčový) a spánok navodzujúci účinok, mačka musí byť zároveň pripojená na umelé dýchanie. 

Dlhodobá liečba epilepsie u mačiek vždy závisí od príslušnej príčiny:

 • Ak sa nepodarí nájsť príčinu epileptických záchvatov, v rámci idiopatického priebehu sa odporúča doživotné podávanie barbiturátov (napr. fenobarbitalu). 
 • Bakteriálne infekcie si vyžadujú podávanie antibiotík po vykonaní testu rezistencie.
 • Úrazy si môžu vyžadovať chirurgický zákrok. 
 • Nádory si môžu vyžadovať chirurgický zákrok, rádioterapiu alebo chemoterapiu.

Prognóza

Epilepsia u mačiek sa bohužiaľ nedá vyliečiť. Kvalita života mačky sa však často dá zabezpečiť celoživotnou medikamentóznou liečbou. Dôležitým predpokladom je pravidelné a správne podávanie liekov. Napriek tomu treba počítať s tým, že niektoré ochorenia (napr. agresívne nádory) alebo zranenia môžu prognózu výrazne zhoršiť.

Možno epilepsii predísť?

Aby bolo možné epilepsii umačiek predísť, mali by byť zohľadnené tieto skutočnosti:

 • Pri chove a kúpe mačiatok treba dbať na to, aby boli rodičia zdraví.
 • Lieky a iné toxické látky by mali byť uschované v uzavretých nádobách.
 • Vyvážená strava pokrývajúca potrebu vitamínov a živín je dôležitá pre celkové zdravie mačky.

Franziska G., Veterinár
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Na univerzite Justus-Liebig v meste Giessen som absolvovala kompletné vzdelanie ako veterinárna lekárka a získala skúsenosti v rôznych odboroch, ako sú medicína malých, veľkých a exotických zvierat, farmakológia, patológia a bezpečnosť potravín. Odvtedy pracujem nielen ako veterinárna autorka, ale aj na svojej vedecky podloženej dizertačnej práci. Mojím cieľom je v budúcnosti lepšie chrániť zvieratá pred bakteriálnymi patogénmi. Okrem svojich veterinárnych znalostí zdieľam aj svoje vlastné skúsenosti ako šťastná majiteľka psa, a dokážem tak pochopiť a vysvetliť úzkosti a problémy, ako aj ďalšie dôležité otázky týkajúce sa zdravia zvierat.


Naše najobľúbenejšie články
5 min

Pôrod mačiatok: keď Vaša mačka privedie na svet potomstvo

Narodenie mačiatok je vždy zvláštny zážitok, ktorý nechce zmeškať žiadny chovateľ. Nastávajúci pôrod však vyvoláva aj otázky, najmä ak sa vaša mačka má stať matkou po prvý raz. Aby sme vám pomohli pripraviť sa na túto radostnú udalosť, zhromaždili sme tie najdôležitejšie informácie na tému mačacieho pôrodu.
3 min

Ruja u mačiek

Rozmnožovací cyklus u mačiek sa diametrálne odlišuje od ľudského. Mnohým fázam v živote mačky z tohto dôvodu nerozumieme. Napríklad nevieme, ako by sme sa v takej chvíli mali zachovať a ako by sme nášmu domácemu miláčikovi pomohli. K tomu patrí aj ruja u mačiek: háranie mačky, teda pripravenosť mačky (ženského pohlavia) k počatiu.