Koronavírus u mačiek This article is verified by a vet

mačka na parapetu

Koronavírusy sa vyskytujú nielen u majiteľov zvierat, ale tiež u našich chlpatých štvornohých priateľov. Na rozdiel od terajšieho nového ľudského koronavírusu sú mačacie koronavírusy (FCoV) u mačiek známe už mnoho rokov. Patrí k nim Feline Enterale Coronavirus (FECV) a oveľa viac známy vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV). Ten spôsobuje fatálnu infekčnú peritonitídu mačiek (FIP), ktorá u postihnutých mačiek vedie k zápalu pobrušnice a k nahromadeniu tekutiny v brušnej dutine. Ľudia, hlavne ľudia s oslabenou imunitou, ako sú seniory a chorí, trpia chrípkovými príznakmi.

Je Covid-19 nebezpečný pre moju mačku?

31.03.20: Na konci roku 2019 boli v Číne ohlásené prvé prípady novej infekčnej choroby Covid-19 u ľudí. Tisíce ľudí na celom svete ochoreli touto chorobou a otázka, odkiaľ koronavírus SARS-CoV-2 pochádza, nebola dosiaľ plne zodpovedaná. Podľa súčasných vedeckých poznatkov sa ochorenie  dýchacích ciest prenieslo na ľudí prostredníctvom netopierov, šupinavcov alebo hadov. Podľa najnovšieho výskumu Spolkového výskumného ústavu pre zdravie zvierat (Friedrich-Löffler-Institut, FLI) je podľa najnovších poznatkov prenos SARS-CoV-2 z človeka na mačky a naopak nepravdepodobný.

Pred pár dňami bol oznámený prípad jednej belgickej mačky, ktorej majiteľka ochorela na COVID-19. Mačka mala dýchacie problémy, hnačku a po vykonaní testu u nej bola proukázaná nákaza SARS-CoV-2. FLI však aj naďalej zdôrazňuje, že sa jedná o ojedinelý prípad. Mačka je v súčasnej dobe pod veterinárnym dohľadom a v rámci možností sa jej darí dobre.

Takriež u dvoch psov v Hongkongu bola zistená prítomnosť vírusu na nose a v tlame. Kvôli nízkemu výskytu protilátok však lekári predpokladajú, že se jedná o kontamináciu z vonkajšieho prostredia.

Mali by sme sa báť, nechať mačku ísť von?

V súčasnej dobe neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že by mačky mohli prenášať nový koronavírus na človeka. Ak sa Vašej mačke darí dobre, môže aj naďalej opúšťať domov a preskúmavať okolie. Pri zachádzaní so zvieratmi je však potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, ako je umývanie rúk po kontakte so zvieratami a pravidelné čistenie miest slúžiacich na kŕmenie a vyprázdňovanie.

Čo sa stane s mojou mačkou, keď musím byť v karanténe?

Osoby v karanténe nesmú opustiť dom alebo byt po dobu najmenej dvoch týždňov. Ak je Vaša mačka v byte, môže chodiť ako obvykle na mačaciu toaletu. Ak Vaša mačka chodí von, môže aj naďalej chodiť cez dvierka pre mačky alebo otvorené dvere na záhradu a do susedstva. V prípade nedostatku je možné krmivo a ostatné potreby pre mačku objednať online, alebo môžete poprosiť blízku osobu, aby šla nakúpiť za Vás. V súčasnej dobe ponúka mnoho doručovateľských služieb bezkontaktné doručenie, kedy je zásielka uložená pred vchodom.

Okrem koronavírusu Covid-19 hraje pre domácích miláčikov hlavnú rolu aj dlho známe mačačie koronavírusy (FCoV), pretože môžu byť veľmi nebezpečné. Nasledujúci článok pojednáva o spomínaných koronavírusoch, aké symptómy sa vyskytujú a ako je možné pred nimi mačky chrániť.

Koronavírus u mačiek – šírenie a vlastnosti

Medzi koronavírusmi u mačiek patrí Feline Enterale Coronavirus (FECV) a následný vírus mačacej infekčnej peritonitídy (FIPV). Oba vírusy sú opäť rozdelené do dvoch rôznych typov (sérotyp I a II), ktoré sa tiež líšia svojimi vlastnosťami.

Feline Enterale Coronavirus (FECV)

Tento vírus je u mačiek rozšírený, obzvlásť postihnuté sú chovy mačiek. Mačky sa môžu nakaziť priamym a nepriamym kontaktom prostredníctvom sekrécie dýchacích ciest, kontaminovanej stolice a moču. Mačky sa tak navzájom infikujú napríklad kontaminovanými miskami na kŕmenie, mačacími toaletami alebo pri hraní. Vírusy prechádzajú ústami do tráviaceho traktu, kde sa najprv rozmnožujú a potom napádajú regionálne lymfatické uzliny a fagocyty (makrofágy) imunitného systému.

Vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV)

Zatiaľ čo je Feline Entrale Coronavirus (FECV) rozšírený, infekcia vírusom mačacej infekčnej peritonitídy sa vyskytuje u mačiek oveľa menej. Je to preto, že vírus nie je prenášaný priamym alebo nepriamym kontaktom. Vzniká náhodnými mutáciami Feline Enterale Coronavirus (FECV) vo fagocytoch, takže potenciálne každá mačka infikovaná FECV môže niesť vírus mačacej infekčnej peritonitídy. Infekcia však vždy neznamená, že sa musia objaviť tiež príznaky choroby. Len u 5 až 10% postihnutých mačiek sa v priebehu života vyvinie infekčná peritonitída mačiek (FIP), pričom veľká časť týchto mačiek je v prvom roku života a hlavnú rolu hrajú faktory oslabujúce imunitu, ako sú iné infekcie (napr. FeLV, FIV).

Ak sa infikované fagocyty dostanú do krvi, vírus sa šíri po celom tele a spôsobuje masívne poškodenie. Tu záleží na príslušnom priebehu choroby:

 • Vlhká forma (tiež efuzívna alebo serózna) FIP spôsobuje zápal seróznych koží, ktoré mimo iné pokrývajú orgány hrudníka, brušnej a pánvovej dutiny. Názov formy priebehu pochádza z masívnej produkcie žlto-hnedej sekrécie, ktorá začína v priebehu tejto takzvanej polyserositídy.
 • Takzvaná suchá, granulomatózna alebo neefuzívna forma vedie k uzlíkovým zápalom (granulomas) v pečeni, slezine a podžalúdkovej žľaze a v lymfatických uzlinách.

Príznaky koronavírusu u mačiek: Aké sú klinické príznaky infikovaných mačiek?

Prvé príznaky choroby po infekcii vírusom mačacou infekčnou peritonitídou sa môžu objaviť po niekoľkých dňoch alebo až po niekoľkých mesiacoch.

Pretože je však poškodené veľké množstvo orgánov, ako sú obličky, pečeň alebo CNS, sú prejevy FIP veľmi rôznorodé. V závislosti na priebehu možno pozorovať následujúce príznaky:

 • Všeobecné príznaky: Opakujúca sa horúčka, slabosť a únava
 • Zmeny v správaní, ako je náhla agresivita alebo strach
 • Poruchy pohybu ako neúplná paralýza (paréza) alebo problémy s koordináciou (ataxia)
 • Žlto zafarbené sliznice (žltačka, napr. v ústach) a kalné ochorenie očí
 • Strata hmotnosti so súčasným zvýšením obvodu brucha (kvôli zaplneniu tekutinami) a výslednou dušnosťou

Kým FIP spôsobuje u mačiek smrť počas niekoľkých týždňov, Feline Enterale Coronavirus našťastie spôsobuje len mierny zápal čriev s hnačkou a horúčkou.

Ako sú u mačky rozpoznané koronavírusy?

Ak Vaša mačka viac spí alebo sa vyskytujú neurózy alebo iné závažné príznaky, mali by ste to konzultovať s veterinárom.

Ak informácie od majiteľa (anamnéza) a všeobecné klinické vyšetrenie naznačujú možnú infekciu koronavírusmi, má veterinárny lekár tri možnosti diagnostiky:

 • Nepriamou detekciou patogénu: Krvné sérum alebo vzorka brušnej tekutiny môžu byť podrobené špecifickým testom  (ELISA alebo imunofluorescencia) na zistenie hladiny protilátok produkovaných imunitným systémom
 • Priama detekcia patogénu: Test krvi, exkrementov alebo brušnej tekutiny možno použiť na vykonanie molekulárneho biologického testu (RT-PCR, polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase) vo veterinárnom laboratóriu. U už mŕtvych mačiek, môžu byť patologicky vyšetrené granulómy, čo je najbezpečnejšia metóda detekcie
 • Laboratórna diagnostika: redukcia červených krviniek (erytrocyty), niektorých imunitných buniek (napr. lymfocytov a trombocytov) a albuminu, rovnako ako zvýšená koncentrácia plazmatických bielkovín a fibrinogénu sú príznaky FIP

Ako je u mačiek liečená infekcia koronavírusmi?

Hnačka a horúčka v súvislosti s infekciou FECV môžu byť liečené liekmi. Infekčná peritonitída mačiek však bohužiaľ nie je  liečiteľná. K dispozícii sú len podporné opatrenia, ktoré by mali zlepšiť kvalitu života a znížiť utrpenie mačky. Ak to už nie je možné, malo by sa zvážiť utratenie mačky zverolékarom.

Koronavírus u mačiek – aká je prognóza?

Prognóza infekcie FECV je obvykle dobrá, ale vždy existuje riziko mutácie na FIPV. Ak nakoniec dôjde k vytvoreniu klinickej FIP, je treba bohužiaľ počítať s rýchlym úmrtím mačky.

Ako môžem chrániť svoju mačku pred koronavírusmi?

Následujúce preventívne opatrenia chránia Vašu mačku pred infekciou mačacími koronavírusmi:

 • Pravidelné čistenie toalety a misky s vodou a kŕmením
 • Vyhnúť sa stresu
 • Pravidelné vyšetrenie gravidných mačiek a novo narodených mačiatok, zabrániť kontakt s infikovanými mačkami
 • Očkovanie proti vírusu mačacej infekčnej peritonitídy k dispozícii od 16 týždňov, je však považované za kontroverzné

Objavte náš sortiment čistiacich prostriedkov pre mačacie doplnky!

Zdroje:

kleintierpraxis-wandsbek.de, kleintierpraxis-ninamueller.de


Franziska G., Veterinár
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Na univerzite Justus-Liebig v meste Giessen som absolvovala kompletné vzdelanie ako veterinárna lekárka a získala skúsenosti v rôznych odboroch, ako sú medicína malých, veľkých a exotických zvierat, farmakológia, patológia a bezpečnosť potravín. Odvtedy pracujem nielen ako veterinárna autorka, ale aj na svojej vedecky podloženej dizertačnej práci. Mojím cieľom je v budúcnosti lepšie chrániť zvieratá pred bakteriálnymi patogénmi. Okrem svojich veterinárnych znalostí zdieľam aj svoje vlastné skúsenosti ako šťastná majiteľka psa, a dokážem tak pochopiť a vysvetliť úzkosti a problémy, ako aj ďalšie dôležité otázky týkajúce sa zdravia zvierat.


Naše najobľúbenejšie články
5 min

Pôrod mačiatok: keď Vaša mačka privedie na svet potomstvo

Narodenie mačiatok je vždy zvláštny zážitok, ktorý nechce zmeškať žiadny chovateľ. Nastávajúci pôrod však vyvoláva aj otázky, najmä ak sa vaša mačka má stať matkou po prvý raz. Aby sme vám pomohli pripraviť sa na túto radostnú udalosť, zhromaždili sme tie najdôležitejšie informácie na tému mačacieho pôrodu.

3 min

Ruja u mačiek

Rozmnožovací cyklus u mačiek sa diametrálne odlišuje od ľudského. Mnohým fázam v živote mačky z tohto dôvodu nerozumieme. Napríklad nevieme, ako by sme sa v takej chvíli mali zachovať a ako by sme nášmu domácemu miláčikovi pomohli. K tomu patrí aj ruja u mačiek: háranie mačky, teda pripravenosť mačky (ženského pohlavia) k počatiu.