Obličková nedostatočnosť u mačiek This article is verified by a vet

Mačka u veterinára

Pri prvých príznakoch renálnej insuficiencie je dôležité navštíviť veterinára.

Mačky vo vyššom veku nadpriemerne často trpia takzvanou chronickou obličkovou nedostatočnosťou, známou aj ako chronická renálna insuficiencia. Ide o dlhodobú stratu funkcie obličiek. Choroba postupuje a poškodenie je nenapraviteľné, pričom príznaky ako zvracanie, únava alebo život ohrozujúca nerovnováha elektrolytov sa u mačky prejavia až po niekoľkých mesiacoch od určitého stupňa poškodenia obličiek. 

Funkcia a štruktúra obličiek 

Obličky mačke slúžia ako ústredný orgán pre rovnováhu vody a elektrolytov, ako aj na vylučovanie toxických produktov látkovej výmeny prostredníctvom moču. Majú tvar fazule a sú umiestnené na zadnej strane brušnej dutiny. Na rozdiel od psov sa u mačiek nachádzajú približne v rovnakej výške. 

Obličky sú orgán so silným prívodom krvi a sú tvorené povrchovým väzivovým puzdrom, obličkovou kôrou a obličkovou dreňou. V týchto štruktúrach sa nachádza veľa funkčných jednotiek (nefrónov), ktoré pozostávajú z obličkových teliesok (glomerulov) obličkovej kôry a obličkových kanálikov (tubulov) obličkovej drene. V dolnej časti obličiek sa nachádza obličková panvička, ktorá zhromažďuje vyprodukovaný moč a odvádza ho močovodom do močového mechúra. 

Ako vzniká obličková nedostatočnosť u mačky? 

Rôzne faktory a ochorenia môžu poškodiť obličky mačky do tej miery, že dôjde k akútnej (náhlej) alebo častejšie chronickej (dlhodobej) obličkovej nedostatočnosti: 

 • Dedičné a získané ochorenia obličiek: genetické cysty, nádory obličiek alebo okolitých orgánov (napr. nadobličiek), autoimunitné ochorenia, obličkové kamene, poruchy krvného obehu (ischémia) 
 • Infekčné príčiny (napr. infekčná peritonitída mačiek FIP) 
 • Toxické látky (napr. rastliny, lieky, pesticídy, ťažké kovy) 
 • Nevyvážená strava s príliš vysokým podielom fosforu 

Príznaky: Ako rozpoznať renálnu insuficienciu u mačky? 

Zdá sa, že ochorenie obličiek postihuje najmä staršie mačky. Je to však spôsobené pomerne dobrou kompenzačnou schopnosťou obličiek. Ak dôjde k poškodeniu obličiek, pracujú do určitého stupňa poškodenia funkčných jednotiek (približne 75 %) bez obmedzenia. Ak sa však táto hranica prekročí a poškodí sa príliš veľa nefrónov, objavujú sa prvé príznaky, a to najmä u mačiek vo vyššom veku. Často sa vyskytujú tieto príznaky: 

 • Oslabený celkový stav: únava, nechuť k pohybu, strata apetítu a úbytok hmotnosti 
 • Srsť mačky je bez lesku – pôsobí zanedbane 
 • Kolísanie rovnováhy elektrolytov (napr. zvýšená koncentrácia draslíka v krvi): srdcové arytmie 
 • Zadržiavanie vody (edém) 
 • Vysoký krvný tlak, a z toho vyplývajúca slepota u mačky 
 • V dôsledku klesajúceho vylučovania toxických produktov látkovej výmeny, ako je amoniak, sa môžu objaviť príznaky otravy, ako sú vracanie, hnačka a zápach z papule 
 • Mačky môžu zomrieť na zlyhanie obličiek 

Aké diagnostické možnosti existujú? 

Je známe, že u mačiek sa ochorenie obličiek vyskytuje obzvlášť často. Preto je veľmi dôležité, čo najskôr vyhľadať veterinára, ak sa u mačky vyskytnú príznaky uvedené vyššie. 

Informácie o prvom výskyte klinických príznakov, ako aj o stave očkovania alebo možnom požití toxických látok, sú mimoriadne užitočné na to, aby sa dal lepšie určiť priebeh ochorenia. 

Ak by sa u mačky počas návštevy veterinára prejavil výrazne oslabený celkový stav alebo už akútne život ohrozujúce príznaky, ako napríklad srdcová arytmia, je nevyhnutný okamžitý zásah veterinára. V tomto prípade sa výkyvy elektrolytov a deficit tekutín vyrovnávajú infúziami. 

Potom nasleduje špeciálne vyšetrenie obličiek, ktoré sa začína prehmataním obličiek v hornej časti brucha. Tu už veterinárny lekár môže zistiť citlivosť na bolesť a abnormálne štrukturálne zmeny obličiek, napríklad rozdiely vo veľkosti alebo deformácie. 

Deformácie sa potom dajú presnejšie zobraziť pomocou zobrazovacích metód (napr. röntgen alebo ultrazvuk). Na rozdiel od štrukturálnych zmien sa funkcia obličiek dá zistiť iba pomocou špeciálnych testov krvi a moču, na základe ktorých možno chorobu klasifikovať ako akútnu alebo chronickú renálnu insuficienciu (obličkovú nedostatočnosť). Patria sem najmä nasledujúce parametre: 

 • V krvi: látky vylučované močom (napr. kreatinín, močovina, SDMA), elektrolyty (napr. draslík), nadmerná kyslosť krvi (acidóza) 
 • V moči: špecifická hmotnosť (miera koncentračnej kapacity obličiek), obsah bielkovín 

Ako možno obličkovú nedostatočnosť liečiť? 

Terapia renálnej insuficiencie sa delí na obličkovú diétu a podporné opatrenia: 

Obličková diéta

Kvalitu života mačiek s ochorením obličiek možno výrazne zlepšiť vyváženou a pre obličky priaznivou stravou. Cieľom tejto diéty je znížiť množstvo toxických produktov látkovej výmeny v organizme a kompenzovať nedostatok elektrolytov a vitamínov prostredníctvom nasledujúceho zloženia: 

 • Nízky obsah fosforu a v prípade potreby ďalšie podávanie viazačov fosfátov 
 • Bohaté na ľahko stráviteľné bielkoviny 
 • Vysoký obsah sacharidov 
 • Znížený obsah soli (proti vysokému krvnému tlaku) 
 • Prídavok vitamínov (napr. D, B) a vysokokvalitných mastných kyselín (napr. omega-3 mastných kyselín) 

Dôležité: Krv chorej mačky by mal veterinár v každom prípade pravidelne kontrolovať. Pokiaľ sa hodnoty v krvi nezlepšia, obličková dieta by sa nemala vysadiť. Je tiež potrebné vyhnúť sa snackom pre mačky, pretože tieto často obsahujú vysoké hladiny fosforu a nízkokvalitné bielkoviny. 

Objavte náš výber krmív pre mačky pri problémoch s obličkami! 

Hill's Prescription Diet k/d Kidney Care s kuracím mäsom

 • Pre mačky s chronickou alebo akútnou renálnou insuficienciou. 
 • Podporuje funkciu obličiek vďaka nízkemu obsahu fosforu a bielkovín. 
 • Podporuje dlhší život a lepšiu kvalitu života. 

Podporné opatrenia 

Sprievodné príznaky je možné zmierniť podpornou liečbou: 

 • Zvracanie: tablety na podporu žalúdka 
 • Infekcie: v prípade potreby antibiotiká alebo antivirotiká 
 • Bolesti: lieky proti bolesti 

Aká je prognóza? 

Poškodené obličky sa z poškodenia už nedokážu zotaviť. Včasná diagnostika a obličková diéta však môžu následky obličkovej nedostatočnosti výrazne znížiť a zlepšiť dĺžku a kvalitu života mačky. 

Ako sa dá renálnej insuficiencii u mačiek zabrániť?  

Aj keď sú príčiny renálnej insuficiencie rôzne, zdravá strava môže zabrániť vzniku ochorenia. V obchode bežne dostupné krmivá pre mačky majú často vysoký obsah fosforu a nízkokvalitných bielkovín, ktoré môžu preťažiť obličky. 


Franziska G., veterinárka

Na univerzite Justus-Liebig v meste Giessen som absolvovala kompletné vzdelanie ako veterinárna lekárka a získala skúsenosti v rôznych odboroch, ako sú medicína malých, veľkých a exotických zvierat, farmakológia, patológia a bezpečnosť potravín. Odvtedy pracujem nielen ako veterinárna autorka, ale aj na svojej vedecky podloženej dizertačnej práci. Mojím cieľom je v budúcnosti lepšie chrániť zvieratá pred bakteriálnymi patogénmi. Okrem svojich veterinárnych znalostí zdieľam aj svoje vlastné skúsenosti ako šťastná majiteľka psa, a dokážem tak pochopiť a vysvetliť úzkosti a problémy, ako aj ďalšie dôležité otázky týkajúce sa zdravia zvierat.


Naše najobľúbenejšie články
4 min

Rodenie mačiatok

Narodenie mačiatok je vždy zvláštny zážitok, ktorý nechce zmeškať žiadny chovateľ. Ľudský zásah, až na niekoľko výnimok nie je pri rodení mačiatok nutný. Mačka-matka privedie mladé na svet tak, ako by nerobila celý život nič iného! Jediný spôsob ako môže človek pomôcť, je sedieť pri mačke a milo na ňu hovoriť. Len ak dôjde ku komplikáciam, je treba zavolať veterinára.
4 min

Ruja u mačiek

Rozmnožovací cyklus u mačiek sa diametrálne odlišuje od ľudského. Mnohým fázam v živote mačky z tohto dôvodu nerozumieme. Napríklad nevieme, ako by sme sa v takej chvíli mali zachovať a ako by sme nášmu domácemu miláčikovi pomohli. K tomu patrí aj pripravenosť mačky (ženského pohlavia) k počatiu, tzv. ruji“.