Ako zistím, že môjho psa niečo bolí? This article is verified by a vet

Bolesti u psov

Už je dávno vedecky dokázané, že psy, rovnako ako my ľudia, môžu mať silné bolesti. Pretože však svoje utrpenie nie vždy vyjadrujú zvukom, rozpoznanie bolesti u psov často nie je na prvý pohľad zrejmé.

Ako vznikajú bolesti u psa? 

Aby sme pochopili ako u psov vzniká bolesť, je najskôr vhodné bližšie sa pozrieť na anatómiu a fyziológiu psa: Nervový systém je rozdelený na dve časti. Centrálny nervový systém (CNS) pozostáva z mozgu a miechy, ktorých úlohou je kontrolovať, spracovávať a sprostredkovať nervové vnemy. Periférny nervový systém (PNS) zahŕňa všetky ostatné nervové povrazce a zakončenia (receptory), ktoré inervujú telo mimo CNS. 

Bolesti sú symptóm 

Bolesti sú veľmi zložité zmyslové vnemy a sú symptómom. Keď prídu dráždivé podnety zvonku (napr. v dôsledku poranenia) alebo zvnútra (napr. v dôsledku zápalu pankreasu), sú stimulované určité receptory bolesti (nociceptory). 

Niektoré z nich reagujú iba na tepelné podnety (teplo alebo chlad), zatiaľ čo iné reagujú na chemické (zápaly alebo toxíny) ​​alebo mechanické (poranenia) podnety. Takýto stimul zvyčajne vyvolá podráždenie nervov, ktoré sa potom prenesie do mozgu periférnymi nervovými cestami a miechou. Až v mozgovej kôre sa stimul vyhodnotí a spracuje ako bolesť. 

Ak pes stále trpí bolesťami, môže dokonca dôjsť k zintenzívneniu pocitu bolesti a nakoniec sa môže vyvinúť pamäť bolesti, ktorá je ťažko liečiteľná. 

Akútne verzus chronické bolesti u psa 

Pretože nie každá bolesť u psa je rovnaká, okrem ich umiestnenia (lokalizácie) a intenzity sa klasifikujú aj podľa ich trvania: 

Akútna bolesť: Tento typ bolesti je zvyčajne náhly varovný signál tela. Napríklad, ak pes pri behu po poli zakopne, bolesť sa prejaví v priebehu niekoľkých sekúnd. Po odstránení príčiny bolesti, bolesť zmizne v priebehu niekoľkých minút alebo hodín. 

Chronická bolesť: Choroba, ako je napr. artróza (napr. kvôli dysplázii lakťa alebo bedrového kĺbu) spôsobuje psom dlhotrvajúcu bolesť. Dôvodom je postupná strata signálneho efektu, ku ktorému dochádza pri akútnej bolesti. 

Ako môj pes vyjadruje bolesť? 

Ak Váš pes šliapne na črep alebo hrdzavý klinec, bolesť zvyčajne prejaví hlasným zavytím, stiahnutím chvosta a náhlym krívaním. 

Často ostane však bolesť skrytá, pretože psy ju nie vždy prejavia kňučaním alebo zavýjaním. Je preto o to dôležitejšie, aby ste sa naučili posúdiť zdravotný stav Vášho psa na základe jeho správania, výrazu a pohybov. 

Medzi najčastejšie príznaky bolesti u psov patria nasledujúce zmeny v správaní: 

  • náhly strach 
  • zvýšená agresivita 
  • stiahnutie sa a zvýšený nepokoj 
  • citlivosť na dotyk 

Ubolené psy tiež často vykazujú ďalšie nešpecifické príznaky, ako sú: 

  • známky vyčerpania (napr. únava alebo nechuť pohybu) 
  • znížená chuť do jedla 
  • nechuť sa hrať 
pes čuchá lieky
Bolesti u psov sa dajú zmierniť rôznymi liekmi.

Správna terapia proti bolesti 

Každá terapia bolesti sa zameriava na prevenciu rozvoja pamäti bolesti. To je veľmi dôležité, aby sa opakujúce bolesti u psa nepremenili na chronické bolesti. 

Bohužiaľ často nestačí liečiť len príčinu bolesti. Preto sa vo veterinárnom lekárstve rozlišuje medzi kauzálnou liečbou základnej príčiny a symptomatickou liečbou prostredníctvom podporných opatrení: 

Kauzálna terapia: Niektoré choroby si vyžadujú chirurgický zákrok na odstránenie príčiny bolesti. Patrí sem napríklad pretrhnutie predného skríženého väzu kolena alebo prolaps medzistavcových platničiek. 

Symptomatická terapia: Príznak bolesti ako taký je možné zmierniť pomocou rôznych liekov proti bolesti. Výber protizápalového lieku závisí od typu a rozsahu bolesti. 

Ak perorálne podanie nie je dostačujúce, príznaky bolesti sa dajú dodatočne zmierniť lokálnymi anestetikami. Ochorenia svalov a kĺbov u psov si v niektorých prípadoch ďalej vyžadujú dlhodobú fyzioterapiu, ktorá zmierňuje bolestivé napätie svalov. 

Už niekoľko rokov sa v prípade neúspešnej liečby bolesti pri ortopedických ochoreniach (napr. pri artróze) ponúka ožarovanie, tak ako aj v humánnej medicíne. Na rozdiel od rádioterapie v prípade nádorových ochorení sa používa iba nízka radiačná dávka. Vedie preto k vedľajším účinkom iba v niekoľkých prípadoch. 

Ako zabrániť bolestiam počas a po operácii? 

Ak má Váš pes podstúpiť operáciu, vopred mu bude podaný liek proti bolesti. Cieľom podania lieku je zmierniť silné bolesti psa počas operácie a po prebudení z anestézie. 

Mnoho veterinárnych lekárov navyše používa lokálnu anestéziu (lokálne znecitlivenie), ktorá zabraňuje vzniku bolesti v konkrétnej oblasti tela. To sa vykonáva injekčným podaním lokálneho anestetika do príslušnej oblasti kože alebo do lokálneho inervujúceho nervového povrazcu. 

Aj po operácii mnoho psov naďalej dostáva lieky proti bolesti, ktoré môže majiteľ psa v závislosti od závažnosti zákroku psovi orálne podať počas niekoľkých dní alebo týždňov. 

Pri malých zákrokoch sa zvyčajne jedná o takzvané nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. Carprofen, Meloxicam), zatiaľ čo opioidy ako levomethadon alebo Buprenorfin sa často používajú po závažných zákrokoch. 


Franziska G., Veterinár
Profilbild von Tierärztin Franziska Gütgeman mit Hund

Na univerzite Justus-Liebig v meste Giessen som absolvovala kompletné vzdelanie ako veterinárna lekárka a získala skúsenosti v rôznych odboroch, ako sú medicína malých, veľkých a exotických zvierat, farmakológia, patológia a bezpečnosť potravín. Odvtedy pracujem nielen ako veterinárna autorka, ale aj na svojej vedecky podloženej dizertačnej práci. Mojím cieľom je v budúcnosti lepšie chrániť zvieratá pred bakteriálnymi patogénmi. Okrem svojich veterinárnych znalostí zdieľam aj svoje vlastné skúsenosti ako šťastná majiteľka psa, a dokážem tak pochopiť a vysvetliť úzkosti a problémy, ako aj ďalšie dôležité otázky týkajúce sa zdravia zvierat.


Naše najobľúbenejšie články
7 min

Háranie u feny

Napriek tomu, že je háranie feny úplne prirodzený proces, neštandardné správanie u feniek, nervozita, škvrny na koberci alebo strach z nechcenej gravidity spôsobuje mnohým chovateľom starosti. Čo by ste mali vedieť o "háraní" a ako toto obdobie prekonať bez stresu, sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.
4 min

Zvracanie u psov

Každý chovateľ túto situáciu určite zažil a spôsobila mu uprímné zdesenie: jeho psík začal z ničoho nič zvracať. Nie každá forma zvracania vo Vás však musí vyvolať obavy. Zvracanie u psov, nazývané tiež vomitus, sa vyskytuje pomerne často a jeho príčiny sú rôzne. Jednorázový nástup tohto problému je úplne neškodný, ak sa však vyskytuje častejšie alebo ovplyvňuje zdravotný stav psíka, potom je návšteva veterinára nevyhnutná. Zvracaním sa  vlastne telo niečomu bráni, jedná sa o jeho ochranný mechanizmus. Týmto reflexom dokáže totiž efektívne a rýchlo vylúčiť von jedovaté alebo nechcené substancie, prípadne aj cudzie telesá. Pri tomto reflexe, ktorý sa skladá z viacerých fáz, úzko spolupracujú hltan, pažerák, bránica, žalúdok, brušné svalstvo a dych.