Štyri labky v akcii: Pracovné psy v stručnom prehľade

Zlatý retríver ako záchranársky pes v snehu

Pes je najlepší priateľ človeka. Niektoré psy sú ale viac než len spoločníkmi, ktorí nám stoja verne po boku. Majú špeciálny výcvik a plnia dôležité úlohy. Predstavíme Vám, ako pracovné psy pomáhajú človeku.

Asistenčné psy

Asistenčné psy pre telesne postihnutých

Asistenčné psy žijú spoločne s ľuďmi, ktorí majú nejaké telesné postihnutie a pomáhajú im v každodennom živote. Pomáhajú napríklad pri nákupoch, ale tiež pri obliekaní či vyzliekaní. Vedia ovládať vypínač na svetlo a otvárať dvere. Ich úlohy závisia od toho, kde je ich pomoc potrebná. Pracovný pes alebo asistenčný pes je obvykle vycvičený pre konkrétnu osobu. Najznámejší asistenčné psy sú vodiace psy pre zrakovo postihnutých. Nie každý pes je vhodný ako asistenčný pes. Vhodné psy sú vyberaní už v šťenacom veku a včas zodpovedajúcim spôsobom cvičení. Doba výcviku psa sa líši a závisí na účele, pre ktorý je cvičený.

Vodiace psy pre nevidiacich a slabozrakých

Vodiace psy patria medzi asistenčných psov. Predstavujú  “pomoc pri pohybe nevidiacich osôb a ťažko zrakovo postihnutých”. Pre osoby, ktoré sú nevidomé alebo majú ťažké zrakové postihnutie, je veľmi ťažké orientovať sa pri pohybe v neznámom prostredí. V takýchto prípadoch pomôžu vodiace psy, ktorí svojho majiteľa sprevádzajú pri každodenných činnostiach. Vodiace psy sú obvykle vycvičení len podľa potreby. Výcvik psa trvá 6 až 9 mesiacov, v závislosti na mieste výcviku. Nasleduje troj – až štvortýždenný tréning pre budúceho majiteľa, kedy sa pes a človek učia vzájomne si dôverovať a spolu komunikovať. Na záver je obvykle urobený test, kedy musí pes a človek preukázať, že sú zohraný tím.

Vodiaci pes pomáha majiteľovi prejsť cez prechod

Pracovné psy pre osoby so záchvatovými ochoreniami

Medzi asistenčných psov patria tiež psy, ktorí dokážu identifikovať predzvesť záchvatu. Patria medzi nich napríklad pracovné psy, ktorí žijú s diabetikmi a zaznamenajú kolísanie cukru v krvi. Štúdie ukazujú, že psi reagujú na zníženú saturáciu kyslíka postihnutej osoby. Citlivé psie uši dokážu tento stav zaznamenať vďaka zmenám dýchania postihnutého. Ak hodnota cukru klesne na život ohrozujúcu hodnotu, pes včas varuje svojho majiteľa, aby mohol zodpovedajúcim spôsobom reagovať a napríklad zjesť hroznový cukor. Pes však dokáže identifikovať aj zvýšenú hladinu cukru a postihnutá osoba si tak môže v prípade potreby aplikovať inzulín. Tieto psy sa využívajú tiež pri ochoreniach ako je astma alebo epilepsia. Doba výcviku psa sa líši a závisí na tom, ktorá organizácia a za akým účelom ich cvičia.

Záchranárske psy

Záchranárske psy sa tiež nazývajú psy na vyhľadávanie. Sú vycvičené pre rôzne oblasti zásahu a absolvujú skúšky pre záchranárskych psov. Obzvlášť pre vyhľadávanie v lavínach a pri katastrofách hľadajú v troskách tých, čo prežili. Okrem toho existujú napríklad aj psy, ktoré prehľadávajú rozsiahle oblasti alebo psy vyhľadávajúce stratené osoby vo vodných plochách. Záchranárske psy vždy pracujú v tíme so psovodom a môžu byť nasadené spoločne s inými záchranárskymi psami. Záchranárske psy sú normálne psy žijúci v rodine. Pes aj jeho majiteľ sú cvičení pre konkrétne situácie. Výcvik trvá asi dva až tri roky a zahrňuje niekoľko skúšok.

Pátrací a záchranársky pes

Psy vyhľadávajúce osoby v lavínach

Aj tieto psy patria medzi záchranárskych. Používajú sa v prípade zavalenia osôb lavínou. Hoci už existujú rôzne technické prostriedky pre vyhľadávanie ľudí zasypaných lavínou, citlivé čuchové bunky psa sú stále najspoľahlivejšie. Vyňuchajú človeka aj pod štvormetrovou vrstvou snehu. Služby týchto psov sa využívajú v zasnežených oblastiach – výcvik  sa môže líšiť v závislosti na oblasti zásahu.

Služobné psy

Policajné psy

Polícia sa tiež spolieha na pomoc psov. Policajné psy patria ku služobným psom. Sledujú stopy a vyhľadávajú výbušniny, drogy alebo ľudí. Okrem iného slúžia tiež na ochranu policajtov. Pre policajnú službu ale nie je vhodný každý pes. V priemere jeden zo sto. Vhodné pracovné psy absolvujú špeciálny výcvik a žijú so svojimi policajnými psovodmi. Výcvik prebieha od veku jedného roku a trvá jeden až tri roky.

Psy colnej správy

Psy colnej správy patria ku služobným psom, rovnako ako policajné psy. Pomáhajú colníkom pri práci a používajú sa ako ochráncovia a stopári. Odhaľujú tovar, ktorý je nelegálne prepravovaný cez štátne hranice, ako sú drogy alebo cigarety. Colné psy sú vedené colnými psovodmi a sú cvičené celoštátne v dvoch colných školách pre psov. Colný psovod a pes vstupujú do obchodného a súkromného partnerstva. Školenie tímu trvá asi 12 až 18 mesiacov.

nemecký ovčiak ako policajný pes stojí pri policajtovi

Ďalšie pracovné psy

Ovčiarske, lovecké a pastierské psy

Ovčiarske psy sa používajú na stráženie hospodárskych zvierat ako sú ovce alebo kravy. Zabezpečujú, aby jednotlivé zvieratá zostávali spolu v stáde. Pretože v stáde sú jednotlivé zvieratá lepšie chránené voči prirodzeným útočníkom ako sú medvede alebo vlky. Psy, ktoré týchto útočníkov odháňajú, sa nazývajú strážcovia stáda. Ovčiarske psy sú obvykle malé a agilné a menej vhodné na obranu. Psy, ktorých možno použiť ako na stráženie tak aj na ochranu, sa nazývajú pastierske psy. Psy používané pri chove hospodárskych zvierat žijú spolu s farmármi. Farmári môžu absolvovať špeciálne semináre, ktoré im poskytnú potrebné odborné znalosti pre výcvik psa podľa ich potrieb.

Lovecké psy

Na počiatku priateľstva psa a človeka bolo hlavnou úlohou psa pomáhať pri love. A pomáhajú poľovníkom dodnes. Napríklad zvláštnym držaním tela upozorňujú poľovníka na potenciálnu korisť. Zostanú stáť a zdvihnú prednú nohu. Medzi loveckých psov patria aportovacie psy, ktoré prinesú lovcovi zastrelenú korisť. Pes norník vysliedi v norách líšky, medvedíkov čistotných a podobné zvieratá. Farbiary stopujú zranené zvieratá. Svoj názov získali podľa slova „farba“, čo v poľovníckej reči znamená „krv“. Použitie loveckých psov je upravené v predpisoch o poľovníctve. Doba výcviku sa líši v závislosti na oblasti použitia – obvykle sa však začína v šťeňacom veku a končí približne vo veku dvoch rokov.

Strážne psy

Strážne psy strážia danú oblasť, môže to byť dom, pozemok alebo tiež pasienok so zvieratami. Táto oblasť je väčšinou oplotená – pes varuje votrelca štekaním alebo reaguje obranou či útokom. Strážne psy spravidla plnia svoju úlohu samostatne, bez toho aby vyžadovali trvalú prítomnosť človeka. Strážne psy by mali primárne slúžiť na zastrašenie a hlásiť neoprávnené vniknutie na ich územie štekotom. Výcvik nie je jednotne regulovaný. Dôležité je: Pes a majiteľ by mali spolupracovať s profesionálnym trenérom.

Naše najobľúbenejšie články
10 min

Základný výcvik šteniatok

Čím skôr, tým lepšie? Toto heslo platí aj pre výcvik šteniatok. Mladí psi sú extrémne zvedaví a sú neustále otvorení novým skúsenostiam. Vďaka tomu psíkovi hravo, ale dôsledne vysvetlíme, čo od neho očakávame a aké správanie je nežiadúce.
3 min

Chôdza na vodítku

Chôdza na vodítku patrí k základnému výcviku šteniatka. Pes neustále ťahajúci za vodítko urobí z každej prechádzky naozajstnú skúšku trpezlivosti. Veľkým problémom sa to stáva v prípade, že je pes veľkého plemena a je obtiažne ho zvládať, pokiaľ sa rozhodne ísť iným smerom než Vy. Problémy s chôdzou na vodítku vznikajú už v dobe, kedy je pes ešte malé šteniatko. Ale s potrebnými znalosťami a veľkou dávkou trpezlivosti môžete všetko zvládnuť.
10 min

Dominancia u psov: ako dostať pod kontrolu „alfasamca“

Ak pes neposlúcha, chová sa agresívne voči svojim súrodencom, vykazuje prehnanú potrebu chrániť si „to svoje“ alebo ak nepustí nikoho do blízkosti svojej misky s krmivom, potom je toto správanie vysvetľované ako dominantné a je nutné ho podchytiť. Sú dominantní len alfasamci a máte problém s dominanciou aj v prípade, že pes proste „len“ neposlúcha?