Socializácia psa: Čo to znamená? Kedy s ňou začať?

Šteniatko s hračkou

Keď sa k Vám nasťahuje šteniatko, spravidla sa nachádza v procese fázy socializácie.

Šteniatko sa nasťahuje do svojho nového domova vo veku asi osem týždňov. Vtedy sa nachádza vo fáze socializácie. Teraz je na Vás, aby ste mladého psíka sprevádzali na jeho ceste stať sa uvoľneným a pozorným dospelákom. No ako prebieha správna socializácia psa? Zhrnuli sme pre Vás to najdôležitejšie na túto tému.

Ako dlho trvá socializácia psa?

Už s tretím týždňom života sa začína tzv. fáza socializácie. Až do konca tejto fázy, čo je asi šestnásť týždňov, sa psy nazývajú šteniatkami.

Fázu socializácie môžeme ešte rozdeliť do dvoch vzdelávacích úsekov: prvá citlivá fáza, ktorá predstavuje veľmi formujúci úsek, prebieha už u chovateľa. Dôležitým obdobím, ktoré u Vás môže šteniatko prežiť, sú však aj tretí a štvrtý mesiac života, aby ste šteniatku pozitívnym spôsobom priblížili jeho prostredie a jeho spolubývajúcich.

Naučenie základov u chovateľa

Najdôležitejšia časť citlivej fázy socializácie je medzi tretím a piatym týždňom života. Šteniatka sú čoraz aktívnejšie a začínajú preskúmavať svet okolo búdky. Pri tom sú šteniatka v tomto období naprogramované na pozitívne emocionálny stres a začínajú rovnako vnímať nové aj známe objekty a živých tvorov.

O to dôležitejšie je, aby v tomto už takmer formujúcom období získavali zo svojho okolia čo najviac pozitívne podnety. Okrem toho vzniká u šteniatok „obraz sveta“ na základe každodenne novo získavaných skúseností a v rámci normálne uchovávaných podnetov. K tomuto obrazu sa môže pes počas života ešte dlho vracať a lepšie tak zvládať nové situácie.

U zodpovedného chovateľa žijú šteniatka vnútri a vonku. Získajú tak možnosť ohmatať si rôzne predmety a podklady. V tomto období by si mali prejsť aj prvými skúsenosťami, ako je napríklad jazda autom a ponechanie osamote.

Počas socializácie šteniatok je tiež veľmi dôležité, aby mladé psy nadobudli pozitívne skúsenosti s dospelými psami. Iba tak spoznajú aj hranice.

Socializácia šteniatok © ArtushFoto / stock.adobe.com
Je dôležité, aby šteniatka už u chovateľa spoznali rôzne podklady a získali skúsenosti formou učenia sa. Pomáha pritom malé ihrisko na dobrodružstvá.

Socializácia šteniatka: Príchod do nového domova

Keď sa k Vám šteniatko nasťahuje vo veku osem týždňov, fáza úplnej bezstarostnosti sa uňho skončila. V tomto veku sú zvedavosť a opatrnosť zhruba vyvážené. Teraz je na Vás, aby ste šteniatku dali možnosť získavať všetky ďalšie skúsenosti jeho vlastným tempom a nebojácne.

V ideálnom prípade už máte možnosť niekoľkokrát navštíviť svoje šteňa v priebehu týždňov pred jeho nasťahovaním. Môžete tak nadviazať prvé spojenie a už teraz si vybudovať určitú dôveru. Sú to dobré predpoklady, aby ste s ním neskôr mohli ďalej pracovať.

Dajte šteniatku po jeho nasťahovaní niekoľko dní, aby si zvyklo. Následne je správny čas vytvoriť čo najpestrejšie prostredie s pozitívnymi zážitkami. Mnohé z neskôr žiaducich prejavov správania sa a návykov Vášho psa majú svoj základ v období, ktoré bude teraz nasledovať.

Najdôležitejšie úlohy pri socializácii šteniatok

Keď si kupujete šteniatko po prvýkrát, môže Vás množstvo informácií a návodov, možností alebo požiadaviek občas premáhať.

Nebojte sa však svoje šteniatko socializovať. Nie všetko nemusíte urobiť alebo ukázať už v prvom týždni. Orientujte sa podľa toho, čo sa šteniatko už naučilo u chovateľa, a stavajte na tom pomaly a hravo. Ako pri všetkom platí aj tu: požadovať, ale nepreťažovať!

Šteniatko v bazéne © Angelika Bentin / stock.adobe.com
Šteniatko spoznáva špliechanie hravo a bez nátlaku.

Zopár vecí je však dôležitých už od prvého dňa:

Čistotnosť

Navyknite svoje šteňa už od prvého dňa na podložku, na ktorom má vykonávať svoju potrebu. Neskoršia prevýchova môže byť veľmi ťažká.

Ak sa napríklad teraz naučí vykonávať potrebu na dlaždičky, môže sa Vám stať, že neskôr, minimálne keď to nejde dostatočne rýchlo alebo keď je veľmi nahnevané, bude potrebu neustále vykonávať na tento povrch.

Potlačenie hryzenia

V tejto fáze je tiež veľmi dôležité naučiť šteniatko potlačiť hryzenie. To nie je vrodené a musí sa to naučiť do 18. týždňa života. Šteniatka sa to učia pri hre so svojimi súrodencami z vrhu, ako aj pri styku s nami, ľuďmi.

Ak je šteňa počas hrania sa s Vami príliš surové, zapískajte nahlas a hru prerušte. V žiadnom prípade by ste pri tom šteniatko nemali potrestať, pretože to môže trvalo poškodiť vzťah založený na dôvere.

Pevné pravidlá

Už počas socializácie svojho šteniatka nastavte pravidlá, ktoré majú neskôr platiť. Smie pes neskôr na pohovku? Ak nie, nebude chápať, keď si ho ako nežné malé šteniatko vezmete so sebou na pohovku a neskôr sa rozčúlite, keď sa na ňu celkom prirodzene uloží.

Je snáď nejaká izba, do ktorej pes neskôr nemá vstupovať? Máte nejakú jedovatú rastlinu, ktorú šteniatko nemá ohlodávať? Dajte šteniatku už od prvého dňa jasne najavo, že táto izba alebo táto oblasť s rastlinou je tabu.

Premyslite si preto už pred nasťahovaním šteniatka, čo by ste mu radi dovolili a čo nie. Na tomto zozname potom môžete pre šteniatko spísať pravidlá správania sa.

Zážitky s ľuďmi a zvieratami počas socializácie šteniatka

Vo fáze socializácie je tiež veľmi dôležité, aby šteniatka spoznali čo najviac rôznych ľudí a iných tvorov. Práve pri človeku mu treba okrem iného ukazovať rôzne vekové skupiny a pohlavia. Podľa veku sa človek pohybuje a správa celkom odlišným spôsobom.

Veľký muž s fúzmi a klobúkom vyzerá úplne inak ako malá žena s dlhými blond vlasmi. Napríklad psy, ktoré vo fáze socializácie nespoznali žiadnych mužov, budú voči nim v živote vždy trochu zdržanlivé a opatrné.

Možné typy, ktoré by malo šteniatko spoznať: mužov a ženy všetkých vekových skupín, mužov s bradou a bez nej, deti od bábätka po tínedžera, ľudí s paličkou, dáždnikom, dlhým plášťom, sukňou, uniformou, ľudí na vozíku, ľudí rôznej farby pleti a ešte veľa ďalších.

Samozrejme je tiež pekné a zmysluplné, keď dostanú šteniatka možnosť spoznať iné zvieracie druhy. Pritom však nedáva veľký zmysel ukazovať šteniatku v zoo zápach tigra či nosorožca. Oveľa pravdepodobnejšie je, že so svojím psom stretnete na prechádzkach koňa s jazdcom. Kontakty sa snažte plánovať podľa svojej životnej situácie.

Pri stretnutiach s inými psami ale majte na pamäti, že mimo vlastnej svorky neexistuje žiadna tzv. ochrana šteňaťa. Akékoľvek negatívne zoznámenie so psami v tomto veku formuje Vaše šteniatko na celý jeho život. Nájdite si preto suverénnych dospelých psov, ktorí Vášmu šteniatku určite, ale priateľsky ukážu jeho hranice a naučia ho tak normálne sociálne správanie.

Šteniatko a králik © Rita Kochmarjova / stock.adobe.com
Keď má pes neskôr spolunažívať v mieri s inými zvieracími druhmi, je dôležité ho už zavčasu navykať na kontakt s nimi.

Čo ešte mám ukázať svojmu šteniatku?

Pri socializácii šteniatka je ďalšou dôležitou úlohou jeho habituácia. Rozumie sa tým navyknutie šteniatka na podnety prostredia a všedné predmety. Väčšinu z toho, ako napríklad lúky, stromy, kríky, polia a domy, by mali šteniatka poznať už od chovateľa.

Ale aj veľa vecí, ktoré sú pre nás samozrejmé a ktoré už takmer vôbec nevnímame, môžu byť pre malé šteňa desivé. Oboznámte ho preto s veľkým pokojom a trpezlivosťou s čo najviac ďalšími podnetmi prostredia. Šteniatko by malo okrem iného spoznať autá, nákladné vozidlá, ihriská, potoky, slnečníky, stoly, stoličky a poklopy kanálov.

Socializácia psa pri styku so všednými predmetmi

Aj vo všednom živote je veľa predmetov, ktoré ešte len musí spoznať. Otestujte vždy najprv na väčšiu vzdialenosť, či mu napríklad fén, holiaci strojček alebo vysávač naháňajú strach alebo nie. Aby ste ho na tieto prístroje navykli, najlepšie je používať ich v prvých týždňoch vždy úplne samozrejme.

Ak by prejavovalo strach, zväčšite vzdialenosť od príslušného prístroja a snažte sa od neho odradiť šteniatko krmivom alebo hrami, kým daný zvuk neakceptuje ako samozrejmý vedľajší hluk. Potom môžete vzdialenosť zmenšiť.

Pri svojom psovi rozpoznáte strach takto:

  • Zívanie alebo škrabanie v zvýšenej miere
  • Dychčanie
  • Nepokoj
  • Zlá schopnosť koncentrácie
  • Odmietanie maškŕt
  • Trasenie
  • Pískanie, štekanie
  • Telesná napätosť

Socializácia šteniatka: pomôcky pre uvoľnené spolunažívanie

Práve v prvých mesiacoch v novom dome tak šteniatko preskúmava svoje prostredie zvedavo a neskúsene. Rado tiež všetko berie do papuľky, aby si to celé dookola požuvalo. Pri tom môže byť veľmi užitočné (a predovšetkým to môže byť ochrana šteniatka) zriadiť výbeh pre šteňa alebo prepravku pre psa. Ideálne sa s ňou oboznámi ešte u chovateľa.

Prepravka alebo koterec by sa nemali používať ako trest pri nežiaducom správaní, ale mali by slúžiť ako výchovná pomôcka. Mali by preto stáť na nejakom mieste, kde sa môže šteniatko zapájať do každodenného rodinného života. Prepravka ponúka bezpečnosť, ak si potrebujete nakrátko odskočiť k telefónu alebo dverám a šteniatko medzitým napríklad nesmie do oblasti, ktorá je tabu.

Šteniatka bígl v prepravnom boxe © Antje Lindert-Rottke / stock.adobe.com
Skoré navyknutie na prepravku pre psa uľahčuje jej neskoršie používanie.

Ak si šteniatko zvyklo na prepravku a prijalo ju aj ako miesto na spanie, možno ju napríklad používať aj na cestách alebo v práci ako únikové miesto pre psa. Táto potom psovi ponúka istotu známeho miesta a Vy môžete psa podľa potreby v prepravke zaistiť. Alternatívu predstavujú košíky pre psov alebo deky, na ktoré psa vycvičíte.

Všetko nemusí byť hneď

Koniec fázy socializácie neznamená koniec učenia. Vaše šteniatko nemusí za tento krátky čas spoznať všetko možné. Nájdite si pre seba a svoj všedný deň tie najdôležitejšie zážitky a so svojím šteniatkom ich v pokoji dokonalo zvládnite.

Aj po dovŕšení svojho štvrtého mesiaca života je mladý pes otvorený novým skúsenostiam a je pripravený ďalej sa učiť. Nové situácie teraz niekedy vyžadujú z Vašej strany trocha viac trpezlivosti a času. Pri tom Vám pomáha vzťah založený na dôvere, ktorý ste vybudovali v prvých dvoch mesiacoch.

Pokračujte s trpezlivosťou a vytrvalosťou ako doposiaľ a ukážte svojmu mladému psovi nové a aj už známe dojmy.

Zároveň je dobré mať v prípade otázok alebo problémov kedykoľvek k dispozícii nejakú kontaktnú osobu. Zohľadnite preto návštevu nejakej psej školy. Môžete sa tak spoločne so svojím mladým psom naučiť základné povely a posilniť zameranie na Vás.

Naše najobľúbenejšie články
10 min

Základný výcvik šteniatok

Čím skôr, tým lepšie? Toto heslo platí aj pre výcvik šteniatok. Mladí psi sú extrémne zvedaví a sú neustále otvorení novým skúsenostiam. Vďaka tomu psíkovi hravo, ale dôsledne vysvetlíme, čo od neho očakávame a aké správanie je nežiadúce.

3 min

Chôdza na vodítku

Chôdza na vodítku patrí k základnému výcviku šteniatka. Pes neustále ťahajúci za vodítko urobí z každej prechádzky naozajstnú skúšku trpezlivosti. Veľkým problémom sa to stáva v prípade, že je pes veľkého plemena a je obtiažne ho zvládať, pokiaľ sa rozhodne ísť iným smerom než Vy. Problémy s chôdzou na vodítku vznikajú už v dobe, kedy je pes ešte malé šteniatko. Ale s potrebnými znalosťami a veľkou dávkou trpezlivosti môžete všetko zvládnuť.