Najdôležitejšie očkovania pre psov a šteniatka

injekcia psa veterinárnym lekárom

Nie je pochýb o tom, že očkovanie chráni psa pred smrteľnými infekčnými chorobami. Ale ktoré očkovania by mali psy podstúpiť? Čo je základná imunizácia šteniatka a ako často sa musia očkovania pre psov opakovať, aby bola vakcína účinná?

Prečo nechať psa zaočkovať?

Očkovanie je v posledný rokoch stále viac kritizované. Rozčúlenie nad nákladnosťou niektorých očkovacích látok, snahami niektorých farmaceutických spoločností o čo najväčší zisk a zbytočne mnoho doplnkových očkovaní, ktoré majú viac vedľajších účinkov ako prínosov, niekedy prevažuje nad strachom z ochorenia psa.

Nezabúdajme ale, že vďaka prísnym očkovacím plánom sa podarilo dostať pod kontrolu nebezpečné infekčné ochorenia. Vďaka plošnému očkovaniu proti vysoko infekčným baktériam a vírusom boli riziká infekcie a počet úmrtí spojených s nimi výrazne znížené. Každý očkovaný pes pomáha znižovať alebo predchádzať epidémii, očkovanie tak nielen že chráni život Vašeho vlastného psa, ale tiež životy ostatných zvierat.

Proti akým ochoreniam by mal byť pes zaočkovaný?

Očkovanie poskytuje najspoľahlivejšiu ochranu, ktorú môžete svojmu štvornohému miláčikovi poskytnúť. Chráni našeho najlepšieho priateľa pred život ohrozujúcimi ochoreniami ako je psinka, paraviróza, leptospiróza, hepatitída contagiosa canis (infekčný zápal pečene), besnota, psincový kašeľ, babesióza alebo lymská borelióza. Odporúčanie na očkovanie, ktoré vydáva národná imunizačná komisia, rozlišuje medzi základnými vakcínami, tzv. core vakcínami (povinnými) a non-core vakcínami (voliteľnými).

Core a non-core komponenty

Takzvané core komponenty sú očkovania pre psov, ktoré by mal každý domáci miláčik v určitú dobu absolvovať. Sú zamerané proti patogénom, ktoré sú väčšinou smrteľné a ohrozujú tak život samotných zvierat, ako aj čiastočne ich majiteľov. Tieto “povinné očkovania” by Váš pes mal v každom prípade podstúpiť. V mnohých krajinách je očkovanie tiež nevyhnutné pre získanie vstupného povolenia, a preto by nemalo chýbať v očkovacom preukaze Vašeho miláčika.

U non–core vakcín nie sú odporúčania tak komplexné. Hoci nie sú menej dôležité, nepostihujú všetkých psov za všetkých okolností. Potreba očkovania závisí na rôznych faktoroch ako je vek, stavba tela a životné prostredie psa. To či je očkovanie zmysluplné, je nutné posúdiť individuálne v jednotlivých prípadoch. Spolu so svojim veterinárom by ste mali starostlivo zvážiť prínosy a riziká týchto non-core vakcín, predtým ako sa pre ne rozhodnete.

Povinné očkovania pre psov: Proti ktorým ochoreniam musí byť pes zaočkovaný

V súčasnej dobe je v Slovenskej republike povinné očkovať psov len proti besnote, hoci Slovensko patrí medzi oblasti mimo výskyt tohto ochorenia. Besnota, rovnako ako leptospiróza, patria medzi tzv. zoonózy – ochorenia prenosné na človeka a iné zvieratá a je tu povinnosť nahlásenia príslušným úradom. U psov sa besnota prenáša vírusom Lyssa. Typickými príznakmi sú zvýšené slintanie a agresivita. Ochorenie končí vždy smrťou.

jarne_dobrodruzstva_pes

Ochorenia, proti ktorým by mal byť zaočkovaný každý pes

 • Psinka
  Psinka je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže spôsobiť vážne gastrointestinálne a respiračné ťažkosti (intenzívny kašeľ, hnisavý nosný a očný výtok) alebo smrteľné kŕče a ochrnutie.
 • Parvoviróza
  Parvoviróza je spôsobená vysoko nákazlivým a vysoko rezistentným DNA vírusom CPV (psí parvovírus). Hlavne mladé umierajú na dehydratáciu alebo intoxikáciu spôsobenú ťažkým zvracaním, horúčkou (až 41,5°C) a krvavou hnačkou. Ale aj v prípade, že zviera ochorenie prežije, často umiera o niekoľko rokov neskôr na následky parvovirózy kvôli slabej imunite organizmu alebo srdcovým problémom.
 • Infekčný zápal pečene (hepatitída contagiosa canis)
  Canide adenovírus 1, ktorý vedie k tzv. infekčnej hepatitíde u psov, sa do tela dostane väčšinou s vodou obsahujúcou moč alebo s krmivom a spočiatku spôsobuje horúčku a zápaly očí a obličiek. Ak vírus postihne pečeň, objaví sa únava, zvracanie a hnačka. Hlavne u mladých alebo oslabených psov vedie hepatitída k smrti.
 • Leptospiróza
  Leptospiróza sa prenáša baktériami Leptospira, ktoré obvykle žijú v kontaminovanej pôde alebo vo vode. Hlavne u mladých psov a jedincov s oslabenou imunitou môže toto vysoko infekčné ochorenie spôsobiť vážne poškodenie orgánov, ktoré v mnohých prípadoch končí aj smrťou. Leptospiróza sa v posledných rokoch výrazne rozšírila. Vzhľadom k tomu, že je prenosná na človeka a je nebezpečná, je očkovanie striktne odporúčané.
vakcinácia šteňa

Voliteľné očkovania pre psov: U týchto ochorení ma očkovanie zmysel v jednotlivých prípadoch

 • Parainfluenza
  Psia chrípka alebo parainfluenza postihuje hlavne zvieratá v chovných staniciach. Vysoko nákazlivé vírusové ochorenie vedie k závažným respiračným problémom (obvykle nepríjemný, suchý kašeľ). Hlavne u zvierat s oslabenou imunitou môže viesť k ťažkému zápalu pľúc, ktorý môže byť v niektorých prípadoch aj smrteľný.
 • Lymská borelióza
  Toto bakteriálne ochorenie sa prenáša primárne uhryznutím kliešťa. Obvykle prebieha bez príznakov, ale v závislosti na rôznych baktériach Borrelia môže viesť aj k silným neurologickým kŕčom, ochrnutiu a úmrtiu psa. Psy trpiace na lymskú boreliózu sú apatické a odmietajú potravu
 • Babesióza
  Uhryznutím kliešťa sa môže prenášať tiež ochorenie zvané babesióza (nazývané tiež maláriou psov). Agresívne infekčné ochorenie, ktoré je sprevádzané vysokou horúčkou, vedie v prípade, že nie je liečené, behom niekoľkých dní k rozpadu červených krviniek a tým k úmrtiu zvieraťa. V krajinách, kde sa vyskytujú kliešte infikované babesiózou, sa odporúča okrem prirodzených opatrení ako je dôkladné prehliadnutie psa po prechádzke v prírode, tiež očkovanie ako ďalšia ochrana.
 • Pliesňové infekcie
  Jedná sa hlavne o ochorenie pokožky, ktoré sú u psov pomerne rozšírené. Najbežnejším patogénom u psov je dermatofytný Microsporum canis, ktorý spôsobuje tvorbu lupín a krust na koži a vypadávanie srsti na postihnutých miestach. Plieseň môže byť prenášaná z iných infikovaných zvierat aj z infikovaného prostredia (kôš, koberec alebo hrebeň). V ohrozených prostrediach, ako je chovná stanica alebo útulok, môže byť očkovanie užitočné, keďže prispieva k významnému zníženiu príznakov.
 • Leishmanióza
  Leishmanióza je jednou z najčastejších tropických chorôb u psov. Prenáša ju hlavne muška škvrnitá a hmyz rodu Phlebotomus žijúci južne od 45 stupňa zemepisnej šírky. Krvné parazity napádajú bunky a orgány psa, a ak nie je nasadená zodpovedajúca liečba, pes počas dvanástich mesiacov umiera (obvykle na zlyhanie obličiek). Hoci novo vyvinutá očkovacia látka nemôže zabrániť infekcii, zvyšuje imunitnú odpoveď psa na nebezpečné patogény.

Kedy a ako často očkovať?

Ako už bolo povedané, existujú úplne odlišné názory na to, ako často a v akých intervaloch by sa psy mali nechať zaočkovať, veterinárni lekári a majitelia psov sa zhodli aspoň na potrebnej základnej imunizácii šteniatka. Ak ochrana poskytovaná materskými protilátkami (ktoré sú spočiatku prenášané materským mliekom) pomaly oslabujú, mala by byť základná imunizácia zahájená najneskôr vo veku 8 týždňov.

Pri očkovaní sa do tela dostanú živé alebo oslabené baktérie/vírusy alebo ich časti. Telo reaguje na tieto látky tvorbou protilátok, ktoré môžu pri neskorších infekciách bojovať s nebezpečnými baktériami a patogénmi. Pes získa plnú imunitu obvykle až po druhej alebo tretej očkovacej dávke. Prvé očkovanie v ôsmom alebo dvanástom týždni života aktivuje len imunitný systém. To by bolo zbytočné, ak by ste nezaočkovali ďalšou dávkou.

Ak dôjde k tretej vakcinácii (vo veku 16 týždňov alebo 15 mesiacov v závislosti na vakcíne), primárne očkovanie je ukončené. V priebehu ďalšieho času sa však sila imunitnej odpovede tela zasa oslabuje. Aby bola zachovaná vysoká úroveň ochrany pred nebezpečnými infekčnými chorobami celý život, musí byť očkovanie opakované v pravidelných intervaloch. Avšak väčšina veterinárov už upúšťa od každoročných preočkovaní, ktoré boli bežné ešte pred niekoľkými rokmi. Svetová veterinárna asociácia drobných zvierat (WSAVA) odporúča pre väčšinu vakcín (napr. na besnotu) preočkovanie po troch rokoch. V niektorých vakcínach poskytuje účinná látka spoľahlivú ochranu aj po šiestich alebo siedmich rokoch. V prípade parainfluenzy a leptospirózy je však každoročné opakovanie vakcíny nevyhnutné.

Odporúčané očkovania pre psov v krátkom prehľade

Aby bolo možné psa chrániť pred uvedenými ochoreniami, je dôležité, aby sa majitelia psov striktne držali očkovacieho plánu, ktorý stanoví veterinár. Nasledujúce schéma očkovania pre psov je založené na všeobecne prijatých odporúčaniach. Avšak nemalo by nahradiť konzultáciu s Vaším veterinárnym lekárom, ktorý Vam môže poskytnúť konkrétne odporúčania pre Vašeho psa týkajúce sa potrebných očkovaní.

Požadované očkovania u zdravých psov

Očkovanie proti Základná imunizácia Preočkovanie
Od 8 týždňov Od 12 týždňov Od 16 týždňov Od 15 mesiacov Ročne Cca. každé 3 roky
Psinka
Hepatitída c. c.
Parvoviróza (P)
Leptospiróza (L)
Besnota (T)

Na čo si dať pozor u chorých alebo obzvlášť ohrozených psov?

Vyššie uvedené odporúčania platia pre zdravých psov bez zvláštneho rizika infekcie. U obzvlášť ohrozených šteniatok alebo psov so zvýšeným rizikom nákazy, napríklad psinkou, môže byť zmysluplné komplexnejšie očkovanie. Poraďte sa so svojim veterinárom o tom, ktoré vakcíny pre Vašeho psa odporúča.

V zásade nemôžu byť očkované choré psy. S cieľom minimalizovať riziká možných nežiadúcich účinkov na minimum by mal byť pes v dobe vakcinácie zdravý, odčervený a bez parazitov. Ak má pes horúčku, hnačku alebo príznaky iného ochorenia, musí byť najprv vyliečené toto ochorenie.

Ktoré vedľajšie účinky môžu očkovania mať?

Vakcíny sú väčšinou veľmi dobre znášané. Dôležité je, aby bolo šteniatko zdravé a dosiahlo určeného veku (najmenej 8 týždňov), aby reagovalo na očkovaciu látku adekvátne. Pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov je v takom prípade minimálna. Možné vedľajšie účinky, ktoré by mali po dvoch až troch dňoch, najneskôr však po týždni, odoznieť:

 • Horúčka
 • (Bolestivý) opuch miesta vpichu
 • Únava
 • Strata chuti do jedla

Ak sa u Vašeho psa objaví niektorý z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte veterinára.

Koľko stojí očkovanie?

Veterinárni lekári obvykle podávajú kombinovanú vakcínu, postačuje teda jedna injekcia pre očkovanie proti niekoľkým chorobám (napr. vakcína pre 6 ochorení – psinka, parvoviróza, infekčný zápal pečene, leptospiróza, parainfluenza a besnota). Ceny týchto vakcín môžu byť rôzne v závislosti na veterinárovi alebo zdravotnom stave psa. Preto je najlepšie sa informovať o presných nákladoch za jednotlivé služby u Vašeho veterinára.

Pamätajte si, že náklady na očkovanie sú ďaleko nižšie, ako náklady pri prípadnej liečbe nebezpečnej infekcie.

Zdravie Vašeho psa by malo mať vždy najvyššiu prioritu.

Prajeme Vám a Vašemu psovi všetko dobré!

Naše najobľúbenejšie články
7 min

Háranie u feny

Napriek tomu, že je háranie feny úplne prirodzený proces, neštandardné správanie u feniek, nervozita, škvrny na koberci alebo strach z nechcenej gravidity spôsobuje mnohým chovateľom starosti. Čo by ste mali vedieť o "háraní" a ako toto obdobie prekonať bez stresu, sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.
4 min

Zvracanie u psov

Každý chovateľ túto situáciu určite zažil a spôsobila mu uprímné zdesenie: jeho psík začal z ničoho nič zvracať. Nie každá forma zvracania vo Vás však musí vyvolať obavy. Zvracanie u psov, nazývané tiež vomitus, sa vyskytuje pomerne často a jeho príčiny sú rôzne. Jednorázový nástup tohto problému je úplne neškodný, ak sa však vyskytuje častejšie alebo ovplyvňuje zdravotný stav psíka, potom je návšteva veterinára nevyhnutná. Zvracaním sa  vlastne telo niečomu bráni, jedná sa o jeho ochranný mechanizmus. Týmto reflexom dokáže totiž efektívne a rýchlo vylúčiť von jedovaté alebo nechcené substancie, prípadne aj cudzie telesá. Pri tomto reflexe, ktorý sa skladá z viacerých fáz, úzko spolupracujú hltan, pažerák, bránica, žalúdok, brušné svalstvo a dych.