Psie triky: 10 najobľúbenejších psích trikov

Pes sa učí povel high fice

High five je psí trik, ktorý môžete svojho miláčika ľahko naučiť.

Podať labku, vyskočiť na zadné nohy alebo chytať maškrty vo vzduchu? S týmito 10 trikmi sa Vy a Váš pes stanete hviezdou. A to najlepšie: Psie triky slúžia nielen na pobavenie publika, ale aj pre psychický a fyzický rozvoj Vášho psa. Precvičovaním trikov sa dokonca posilňuje puto medzi psom a jeho pánom. 

Ak sa pes na povel točí dookola alebo máva labkou na rozlúčku, vykúzli úsmevy na tvárach prizerajúcich sa a vyvolá nadšený potlesk. Ale oveľa dôležitejšie ako zazeranie divákov, je –  ako sa pri tom cíti pes.

Našťastie je väčšina psov od prírody zvedavá. Chcú byť zamestnaní a milujú pohyb. Ak ešte aj dostanú odmenu v podobe obľúbenej maškrty alebo pochvaly od svojho pána, je pre nich všetko v najlepšom poriadku. 

Hlavne, že sa bavíte!

S vedomím, že nacvičovanie trikov má tiež mnoho výhod pre vzťah pes – človek, si mnoho majiteľov štvornohých miláčikov stanovuje ambiciózne ciele.

Ale predtým ako začnete trénovať, mali by ste si uvedomiť, že nie každý trik je vhodný pre každého psa. Väčšina psov má určitú mieru ochoty sa učiť – hlavne ak im to prináša výhody vo forme odmeny – ale ich veľkosť, postava a hmotnosť im v predvádzaní niektorých trikov bráni. Okrem toho sa psom, rovnako ako nám ľuďom, niečo páči viac a niečo menej. Ak napríklad Váš pes nerád leží na chrbte, nemali by ste s ním ihneď trénovať sudy a ak nemá rád skákanie, mali by ste sa spočiatku vzdať precvičovania chytania maškrty vo vzduchu.

Základným predpokladom na precvičovanie trikov je to, že to Vás aj Vášho psa baví. Úspechy sa dostavia oveľa rýchlejšie, ak budete trénovať s radosťou, ako keď budete tvrdohlavo trvať na výcviku, zatiaľ čo pes by radšej ležal vo svojom pelechu. 

Pedigree Schmackos

  • Menej ako 30 kcal
  • Omega-6 mastné kyseliny, vitamín E, vápnik
  • Bez umelých aróm
  • Ľahké dávkovanie: ako odmena počas tréningu alebo pochúťka

Cesta je cieľ 

Precvičovanie trikov by malo byť pre psa pozitívnym zážitkom. Nátlak alebo tvrdohlavosť musia byť na mieste. Buďte opatrní a vždy precvičujte psie triky krok za krokom. Buďte trpezliví a rešpektujte tempo učenia Vášho psa.

To samozrejme neznamená, že sa musíte vzd, hneď ako  pes trik okamžite neukáže alebo nezvládne. Niekedy to nejakú dobu trvá, než pes pochopí, čo od neho pán chce.  

Sledujte svojho psa 

Je dôležité, aby ste psa pozorne sledovali a naučili sa oceniť jeho správanie. Ak pes stratí motiváciu, mali by ste tréning radšej ukončiť a pokračovať inokedy. Postupom času vycítite, či to Vášho psa baví alebo by sa radšej venoval iným veciam. Vďaka precvičovaniu trikov budete tiež lepšie rozumieť svojmu psovi.

Zároveň si pes získa vo Vás dôveru, pretože reagujete na jeho potreby. Takže skutočný úspech sa prejaví nielen až pri dokonalom predvedení triku, ale už počas spoločného výcviku. Dôsledné a postupné trénovanie a malé úspechy vzájomne podporujú sebavedomie a posilňujú puto medzi Vami a Vaším psom. 

Vzájomná dôvera, spoľahlivosť a jasné povely sú základnými prvkami úspešného výcviku psa – to platí aj pre nacvičovanie malých trikov. Ale aby sme psa pre naše pravidlá hry a triky získali, je potreba trochu viac. Zatiaľ čo niektoré plemená psov majú od prírody takzvanúwill to please“ (vôľu splniť prianie pána), iné sú viac egoistické. Napokon vedia, že žiaduce správanie prináša výhody a nežiaduce správanie je ignorované alebo dokonca trestané. Pri iných plemenách, ktoré sú tvrdohlavé, môžete doslova sledovať ako premýšľajú a či im vykonanie  povelov prinesie nejaké výhody. 

 Úspechy prostredníctvom odmien 

Túto „túžbu po chvále“ možno vy pri tréningu. Psy si volia cestu, ktorá im sľubuje najväčší úspech. Ak na konci úspešného cvičenia ča maškrta, bude pes na cvičenie motivovaný. Pozitívna motivácia vo forme maškrty, hladkania alebo vytúženej hračky, Vás a Vášho psa posunú k cieli rýchlejšie a spoľahlivejšie, ako keby ste nútili psa, aby niečo urobil alebo ho dokonca trestali, ak nevykoná triky podľa Vašich predstáv.

Aby sa pes naučil, aké správanie je správne a prináša pochvalu pána, mala by vždy ihneď nasledovať odmena. Psy žijú pre tento okamih a vždy si spájajú pánovu reakciu so súčasnou situáciou. Je tiež dôležité, aby ste výcvik vždy ukončili úspechom. Ak si všimnete, že predvádzaný cvik psa ešte preťažuje, vráťte sa oniekoľko krokov späť. Dajte povel, ktorý pes spoľahlivo splní a potom ho odmeňte. Až tak ukončite výcvik, aby sa pes na ďalší výcvik tešil.

Pedigree Markies

  • Ideálna maškrta ako odmena počas tréningu alebo ako malé občerstvenie
  • S Vitamínom E, minerálmi a Omega-3-mastnými kyselinami
  • Bez umelých príchutí

Než začnete s výcvikom…

Základom pre úspešné precvičovanie následujúcich 10 trikov je, že Váš pes zvláda základné povely ako je „sadni“, „ľahnialeboku mne“. Nezačínajte spredvádzaním trikov, ak pes tieto povely spoľahlivo neovláda.

Tiež sa uistite, že je ten pravý čas na spoločný výcvik. Ak je pes unavený alebo hladný, nebude mať pravdepodobne o výcvik záujem. Dokonca aj po jedle by mal mať pes minimálne hodinovú pauzu na trávenie. Oddýchnutý a nasýtený pes sa iste rád pustí do nacvičovania trikov.

 10 najobľúbenejších psích trikov 

Trik č. 1

Daj labku

Klasika medzi trikmi, ktoje základom pre radu ďalších trikov, je „daj labku. Ale aj keď je tento trik pomerne ľahko naučiteľný, budete potrebovať trocha trpezlivosti (a niekoľko maškŕt), než začne pes na tento povel reagovať.

Takto to funguje: Dajte psovi povel „sadni“ a pokľaknite si vedľa neho. Pomocou  plochej ruky zdvihnite zospodu jeho labku a zreteľne vyslovte povel „Daj labku“.

Tento postup opakujte, pokým pes nezdvihne labku sám, hneď ako dáte povel. Potom ho ihneď odmeňte maškrtou. Prípadne si spočiatku môžete schovať maškrtu do ruky a drž ju blízko hlavy psa. Pes sa pokúsi maškrtu získať a pravdepodobne k tomu využije v určitom okamihu labku. Ak pes položí labku na ruku s maškrtou, dajte mu požadovanú odmenu a zreteľne povedzte „Daj labku“.

V priebehu času si pes toto cvičenie tak zažije, že bude zdvíhať ľavú aj pravú labku, hneď ako pred ním podržíte ruku.

Trik č. 2

High five alebo mávanie

Tlesknutie rukami nazývané tiež „high five“ alebo “give me five” je pre nás ľudi úplne bežné a používa se nielen v športe ako výraz vzájomného úspechu. Niet sa čomu diviť, že tento trik je stále obľúbenejší aj u psov. Ak Váš pes už zvláda podanie labky, naučíte ho tento pohyb relatívne rýchlo.

A takto to funguje: Držte ruku zvislo (nedávajte ju vodorovne ako pri “daj labku”) a povedzte už známy povel „daj labku“. Hneď ako pes zdvihne labku a dotkne sa Vašej ruky drženej zvislo, dajte mu odmenu. Na začiatku bude pravdepodobne trochu zmätený, prečo ho už odmeňujete, aj keď Vám ešte nedal labku do ruky. Ale časom si na nový cvik zvykne. Hneď ako si pes cvik zažije, môžete tiež zaviesť nový povel, napríklad „give me five“ alebo „high five“. 

Neskôr si môžete celú vec vyskúšať z diaľky. Počas cvičenia sa presuňte ďalej od svojho psa, aby sa pes pri zdvíhaní labky už nemohol dotknúť Vašej ruky. Ak ho aj tak odmeníte, hneď ako  zdvihne labku, zistí, že stačí zdvihnúť labku. Ak budete stáť ďalej a zdvihnete ruku kolmo k pozdravu, pes Vám labkou „zamáva“. 

High five s dvoma psami © melounix / stock.adobe.com

Trik č. 3

Výskok na nohy

Veľmi obľúbený je cvikvýskok na nohy“, pri ktorom pes zo sedu zdvihá obe predné labky. Musí tak posunúť váhu dozadu. V závislosti na zručnosti Vášho psa to môže chvíľu trvať, než nájde rovnováhu v tejto polohe a bude bez problémov stáť na zadných nohách. Je dôležité, aby pes počas cvičenia  vždy sedel na zadku – ak sa postaví na všetky štyri, už nejde o výskok na nohy

A takto to funguje: Rovnako ako u predchádzajúcich dvoch cvikov sa začína v sede. Priveďte psa blízko ku stene a dajte mu povel “sadni“. V ideálnom prípade sedí na začiatku cvičenia chrbtom ku stene – a to mu pomôže nájsť rovnováhu a zabrániť mu vrýchlom vstáva. Teraz mu ukážte maškrtu a rukou s maškrtou prejdite cez hlavu psa. Varovanie: nie príliš vysoko, inak by sa pes pokúsil vstať. Hneď ako sa pes trochu vzpriami a mierne zdvihne labky, aby sa dostal k maškrte, povedzte povelVyskoč na nohy“. Odmeňte ho maškrtou. Ak vstane, povedzte znova povel sadni“ a zatiaľ si maškrtu ponechajte – ak nedokáže vzpriamiť len predné labky.

Trik č. 4

Stepovanie 

Tento cvik pochádza z “dogdancingu. Človek stojí čelom ku psovi astriedavo zdvihá ľavú a pravú nohu.Súčasne pes zo sedu zdvihá pravú a ľavú labku. Vyzerá to, že pes a muž spolu pochodujú na mieste.

A takto to funguje: Predpokladom pre toto cvičenie je zvládnutie povelu „Daj labku“. Nechajte svojho psa „sedieť“ a postavte sa pred neho. Ak poviete teraz labku, namiesto ruky zdvihnite pravú nohu. Mnohé psy, ktoré si už zažili povel dávania labky, inštinktívne zdvihnú labku a orientujú sa na Vašu nohu. Ak je pes zmätený a povel nepredvedie, podporte ho tým, že najprv položíte natiahnutú ruku na jeho labku.

Pochváľte ho, hneď ako zdvihne labku takmer súčasne sVou nohou a dajte mu maškrtu. Teraz urobte rovnaký cvik znova, len s druhou (ľavou) nohou. Pes musí teraz zdvihnúť aj druhú labku. Cvik opakujte niekoľkokrát a za odmenu vyžadujte ďalšie a ďalšie kroky, tj.maškrtu dostane pes len potom, čo striedavo zdvihá labku dvakrát, štyrikrát, šesťkrát a niekoľkokrát za sebou.

Trik č. 5

Strč!

Cieľom tohto cviku je najprv, aby sa pes dotkol predmetu labkou a strčil do neho. Ak to zvládne, môžete ho naučiť zavierať labkou dvere.

A takto to funguje: Umiestnite zaujímavý predmet (napríklad plastovú fľašu alebo plyšovú hračku) do miestnosti a informujte o tom svojho psa. Teraz počkajte a uvidíte, čo sa stane. Ak sa pes priblíži k objektu a dotkne sa ho labkou, pochváľte ho a dajte mu maškrtu.

Tento postup opakujte tak, že opakovane ukazujete na objekt a chválite psa, hneď ako sa ho znova labkou dotkne. Následujúci deň môžete cvičenie doplniť povelom „strč“. Kedykoľvek sa pes dotkne predmetu, povedzte „strč“. Po niekoľkých dňoch bude tento signál taký silný, že pes bude reagovať, ak ukážete aj na iné veci v dome a poviete „strč“.

Ak ho chcete naučiť zatvárať dvere, ukážte na dvere a povedzte „strč“. Ak sa pes dotkne dverí labkou, odmeňte ho. Aby ste sa uistili, že dvere naozaj zatvorí, pridajte povel Strč! Zavri dvere!  a odmeňte psa, hneď ako sa dotkne dverí natoľko, že sa zatvoria. Môžete postupne zvyšovať vzdialenosť odo dverí, pokým nepostačí, že z pohovky alebo od stola ukážete na dvere a poviete „Strč! Zavri dvere!“

Trik č. 6

Váľanie sudov 

Pri tomto cviku by sa mal pes otočiť na chrbát a vrátiť sa späť do pozície „ľahni“. Pretože niektoré psy sa nerady gúľajú na chrbte, vyžaduje toto cvičenie zvláštne zručnosti a trochu trpezlivosti. A samozrejme pomôžu aj špeciálne maškrty, ktorým pes neodolá aurobí všetko pre to, aby ich získal.

A takto to funguje: Nechajte svojho psa „ľahnúť si“. Pes leží pred Vami, zadok a oba lakte sa dotýkajú podlahy. Pridržujte špeciálnu maškrtu, ktorú ste pre toto cvičenie vybrali, priamo pred ňufákom psa, aby sa ňufák ľahko dotýkal maškrty, ale zatiaľ ju pes nemohol zjesť.

Teraz pomaly pohybujte rukou v smere, v ktorom by sa pes mal otáč tak, že prejdete cez hlavu a cez chrbát. Ak bude chcieť pes udržať ňufák na maškrte, automaticky sa otočí. Ak pes váha otočiť sa na chrbát, môžete ho druhou rukou trochu podoprieť a opatrne uviesť do požadovanej polohy na boku. 

Trik č. 7

Plazenie

Je zábavné sledovať, ako sa pes plazí po podlahe, dotýka sa bruchom zeme a pomaly sa pohybuje vpred. Zvládnutie tohto triku však môže psovi trvať niekoľko lekcií – predsa len plazenie nezodpovedá prirodzeným pohybovým schopnostiam psa.

A takto to funguje: Dajte psovi povelľahni“ a pokľaknite vedľa neho. Ľahko položte jednu ruku na jeho chrbát a druhou rukou držte maškrtu pred ňufákom, ktorú  začnete tesne pri  podlahe pomaly vzdiaľovať.

Ak sa chce pes postaviť a nasledovať maškrtu vo Vašej ruke, jemne ju zatlačte späť kpodlahe. Povedzte povel „plaziťalebo iné podobné signálne slovo. Hneď ako sa mu podarí plaziť sa ľahko dopredu – aj keď je to na začiatku len trochu pochváľte ho a dajte mu maškrtu.

Tento cvik opakujte, pokým sa pes na povel neplazí vpred. Ak zvládne po niekoľkých dňoch tento pohyb, môžete dať ruku z chrbta preč a sedieť kúsok od psa. Držte maškrtu blízko pri podlahe a povedzte príslušný povel. Hneď ako sa pes začne plaziť, pochváľte ho. Ak sa snaží vstať, povedzte znova ľahni“. Dajte mu maškrtu, hneď ako sa doplazí až k Vám.

Trik č. 8

Otočka

Cieľom tohto cviku je, aby sa pes v stoji otočil okolo svojej osy – vľavo alebo vpravo. Tento pohyb je u niektorých psov dosť nezvyčajný, ale ak je na konci daná očakávaná odmena, väčšina z nich rýchlo tento cvik predvedie.

A takto to funguje: Postavte sa pred svojho psa a držte maškrtu blízko pri jeho ňufáku, podobne ako pri cviku „váľanie sudov. Teraz pohybujte rukou kruhovým pohybom okolo jeho hlavy cez chrbát. Pes sa tak musí otáčdookola, aby sledoval Vašu ruku. Vyslovte vhodný povel, napríklad „otočka“, alebo „otočiť“. Hneď ako sa pes otočí okolo svojej osy, odmeňte ho. Tento cvik opakujte, pokým pes nezvládne otáčanie z diaľky. Vzdiaľte sa od psa, kým sa Vám podarí, že sa otočí len na malý krúživý pohyb Vašej ruky a vyslovenie povelu.

Trik č. 9

Slalom medzi nohami

Podobne ako cviky „stepovanie“ a „otočka“, je aj slalom medzi nohami obľúbeným prvkom v dogdancingu. Ale ajdo tanca nadšené“ psy si tento trik s radosťou užívajú. Pes by Vám mal ale siahať nanajvýš ku kolenám inak nebudete schopní bezpečne stáť, ak Vám bude prechádzať medzi nohami.

Slalom medzi nohami so psom © grafikplusfoto / stock.adobe.com
Super psí trik: slalom cez Vaše nohy.

A takto to funguje: Postavte sa vedľa svojho psa. Ak je pes po Vašej pravici, mali by ste m ľavú nohu vpredu. V tejto polohe prestrčte ľavú ruku s maškrtou medzi nohami (čo najbližšie pri podlahe) a ľavú ruku smerujte späť na ľavú stranu.

Pes bude nasledovať Vu ruku alebo maškrtu v nej a prejde medzi Vašimi nohami na ľavú stranu. Teraz urobte krok vpred pravou nohou a urobte rovnaký cvik na druhú stranu. Povedzte napríklad povelskrz“, „slalom“ alebosem tam“. Spočiatku by ste mali d psovi maškrtu veľmi skoro, aby nestratil motiváciu prejsť medzi nohami.

Postupom času choďte viac a viac krokov vpred a nechajte psa robiť slalom, predtým než mu dáte odmenu. Hneď ako pochopí tento princíp, bude schop cvik predviesť bez maškrty.

Trik č. 10

Chytanie maškrty a balancovanie 

Tento psí trik sľubuje akciu a ohromené tváre divákov. Tento trik však nie je jednoduchý a vyžaduje istú dávku obratnosti na strane Vášho psa a veľa trpezlivosti a trochu know-how na Vej strane, aby bol predvedený dokonale.

A takto to funguje: Prvým krokom je nácvik chytania. džte psovi maškrtu smerom k jeho tlamičke a povedzte povel „chytaj“. Inštinktívne sa bude snažiť chytiť maškrtu. Ak uspeje, už dostal svoju odmenu. Ak však maškrta dopadne na podlahu, musíte byť bleskurýchli a zdvihnúť ju skôr ako ju chytí pes.

Postupom času môžete ísť ďalej a ďalej a hodiť maškrtu viac doprava alebo doľava, takže pes musí skočiť, aby ju chytil. 

 
Ak chcete k tomuto triku pridať ešte niečo naviac, môžete pokračovať balancovaním.

Jednou rukou opatrne uchopte chvost psa a druhou rukou položte na ňufák maškrtu. Povedzte vhodný povel, napríklad „drž“ alebo „rovno“ a pomaly dajte ruku preč, bez toho aby maškrta spadla z ňufáku.

Ak sa podarí psovi na chvíľu drž hlavu v pokoji a balancovať s maškrtou na ňufáku,  odmeňte ho vytúženou dobrotkou. Hneď ako pes zvládne chytanie aj balancovanie, môžete kombinovať oba cviky v treťom a poslednom kroku. Položte maškrtu na ňufák psa a dajte mu zodpovedajúci povel na balancovanie. Potom povedzte „chytaj“, načo sa pes pokúsi skokom dosiahnuť na maškrtu na ňufáku.

Tento trik vyžaduje veľa praxe. Takže buďte trpezliví a povzbudzujte svojho psa, aby to skúsil znova a znova. Ak sa nedarí, vráťte sa o krok späť a znova precvičujte chytanie alebo balancovanie 

Chceli by ste svojho psa naučiť ďalšie triky?

Všimli ste si niečo? Všetkých 10 trikov funguje na podobnom princípe. Vždy sa jedná o jasný povel, jednoznačný pohyb rukou a nakoniec odmena. Tou môže byť maškrta, ale aj trebárs zaujímavá hračka.

Hneď ako pochopíte tento vzorec a naučíte svojho psa sa správne oceniť, budete s ním môcť trénovať oveľa viac trikov ako je skákanie cez ruky alebo povel „mŕtvy pes“. Môžete svojho miláčika tiež naučiť praktické psie triky ako „prines nohavice“ alebo „prines vodítko“. 

Prajeme Vám aj Vášmu psovi veľa zábavy pri spoločnom cvičení!

Naše najobľúbenejšie články
10 min

Základný výcvik šteniatok

Čím skôr, tým lepšie? Toto heslo platí aj pre výcvik šteniatok. Mladí psi sú extrémne zvedaví a sú neustále otvorení novým skúsenostiam. Vďaka tomu psíkovi hravo, ale dôsledne vysvetlíme, čo od neho očakávame a aké správanie je nežiadúce.

3 min

Chôdza na vodítku

Chôdza na vodítku patrí k základnému výcviku šteniatka. Pes neustále ťahajúci za vodítko urobí z každej prechádzky naozajstnú skúšku trpezlivosti. Veľkým problémom sa to stáva v prípade, že je pes veľkého plemena a je obtiažne ho zvládať, pokiaľ sa rozhodne ísť iným smerom než Vy. Problémy s chôdzou na vodítku vznikajú už v dobe, kedy je pes ešte malé šteniatko. Ale s potrebnými znalosťami a veľkou dávkou trpezlivosti môžete všetko zvládnuť.

10 min

Dominancia u psov: ako dostať pod kontrolu „alfasamca“

Ak pes neposlúcha, chová sa agresívne voči svojim súrodencom, vykazuje prehnanú potrebu chrániť si „to svoje“ alebo ak nepustí nikoho do blízkosti svojej misky s krmivom, potom je toto správanie vysvetľované ako dominantné a je nutné ho podchytiť. Sú dominantní len alfasamci a máte problém s dominanciou aj v prípade, že pes proste „len“ neposlúcha?