Zápal ďasien u mačiek (gingivitída)

Gingivitída u mačky

Gingivitída je zápal ďasien, ktorý sa spravidla prejavuje začervenaním a opuchom sliznice pri okrajoch zubov. Toto zvyčajne bolesti ochorenie ďasien sa u mačiek vyskytuje veľmi často a môžu ho vyvolať rôzne príčiny. Aby bolo zápal ďasien u mačiek možné včasne a správne liečiť, je dôležitá podrobná diagnostika. 

Ako vzniká zápal ďasien u mačiek? 

Okrem zápalu ďasien spôsobeného zapichnutím cudzieho telesa (napr. steblami trávy), zápalového ochorenia parodontu (parodontitídy) alebo iných ochorení orgánov (napr. obličkovej nedostatočnosti) patria medzi najčastejšie príčiny zápalu ďasien u mačiek infekčné ochorenia. 

Vo veterinárnych kruhoch sa gingivitída delí na rôzne formy, z ktorých sa niektoré výrazne líšia svojím pôvodom a príznakmi: 

 • Katarálna gingivitída je odvodená od slova katar, ktorým sa označuje zápal sliznice sprevádzaný tvorbou vodnatého sekrétu. Zvyčajne sa prejavuje silným začervenaním a opuchom ďasien. Tento typ zápalu ďasien je zvyčajne nešpecifického pôvodu a vyskytuje sa napríklad ako sprievodný príznak bakteriálnej infekcie v dôsledku ochorení zubov, ako je zubný kameň alebo parodontitída (zápal parodontu). U mačiek zohráva významnú úlohu aj infekcia vírusom mačacej imunodeficiencie (FIV), známym aj ako mačací AIDS. 
 • Erozívna gingivitída je spôsobená poškodením povrchovej vrstvy sliznice. Známymi pôvodcami sú vírusové infekcie, ako napríklad vírus mačacej panleukopénie (FPV), mačací kalicivírus (FCV) alebo mačací herpesvírus (FHV-1). 
 • Eozinofilná gingivitída (eozinofilné granulocyty = imunitné bunky) sa u mačiek vyskytuje pomerne často. Vo väčšine prípadov však nie je známa primárna príčina. Zvyčajne sa predpokladá alergická reakcia z precitlivenosti v rámci komplexu eozinofilných granulómov (EGK) mačky, ktorá je typicky rozpoznateľná podľa zápalových uzlíkov, tzv. granulómov. 
 • Lymfoplazmocytárna gingivitída u mačiek je pravdepodobne idiopatického pôvodu, pretože zatiaľ nie je známa žiadna príčina vzniku. Predpokladá sa však aj súvislosť s vírusovými infekčnými agensmi, ako sú mačací kalicivírus (FCV), vírus mačacej leukémie (FeLV) a vírus mačacej imunodeficiencie (FIV), ako aj bakteriálne infekcie. Tento zápal ďasien možno rozpoznať podľa výrazného začervenania ďasien a prítomnosti nádorov (hyperplázia ďasien) a vredov (ulcerácie). 

Príznaky

Okrem typických identifikačných znakov opísaných vyššie môže zápal ďasien u mačiek po dosiahnutí určitého stupňa závažnosti viesť k ďalším sprievodným príznakom: 

 • Spravidla silné bolesti: zvukové prejavy pri žraní alebo pri dotyku častí tela, ktoré sú zapálené, zhoršený celkový zdravotný stav, únava a nechuť k pohybu 
 • Znížená chuť do jedla a strata hmotnosti 
 • Zvýšené slinenie a nepríjemný zápach z papule 
 • Krvácanie a zmena farby zubov (napr. v dôsledku zubného povlaku) 

Ako možno rozpoznať zápal ďasien u mačiek? 

Ak mačka menej žerie alebo ak sa na ďasnách objaví začervenanie alebo krvácanie, odporúča sa návšteva veterinára. Veterinár v rámci rozhovoru s majiteľom mačky (anamnéza) môže na základe očkovaní u mačky vylúčiť infekčné ochorenia, ktoré u mačiek spôsobujú zápal ďasien. Potom vždy nasleduje klinické všeobecné vyšetrenie, t. j. všeobecná zdravotná prehliadka. Ústnu dutinu vrátane zubov a ďasien veterinár dôkladne prezrie: 

V mnohých prípadoch je na to potrebná anestézia. Napríklad ak si mačka nenechá ústa vyšetriť alebo ak je podozrenie, že príčina je v zadnej časti úst. Na podrobnejšie preskúmanie kostných štruktúr, ako sú zuby alebo čeľusť, môžu byť potrebné aj zobrazovacie metódy, napríklad röntgen. 

Ak mačka proti určitým vírusovým patogénom nebola očkovaná (napr. proti mačaciemu kalicivírusu), sú užitočné aj špecifické testy (napr. test na antigény alebo test na protilátky). 

Aké sú možnosti liečby? 

Liečba zápalu ďasien u mačiek musí byť špecifická pre danú príčinu a tiež podporná na zmiernenie príznakov: 

V závislosti od príčiny existujú viaceré možnosti liečby: 

 • Cudzie telesá: v prípade potreby chirurgické odstránenie  
 • Nádory: chirurgický zákrok, ožarovanie alebo chemoterapeutiká  
 • Vírusové infekčné agensy: v prípade potreby antivirotiká  

Okrem toho môžu mačke pomôcť nasledovné podporné opatrenia: 

 • Vytrhnutie jedného alebo viacerých zubov 
 • Lieky, ako sú lieky proti bolesti, protizápalové lieky (prípadne kortizón), ako aj lieky na posilnenie imunity alebo antibiotiká proti sekundárnym bakteriálnym infekciám po vykonaní testu rezistencie 
 • Hygiena rán vyplachovaním úst (napr. roztokom chlórhexidínu) 
 • Podpora prirodzenej funkcie imunitného systému vyváženou stravou (v prípade problémov so žuvaním alebo bolesti by sa malo podávať mokré krmivo alebo tekutá strava) 
 • Profesionálne čistenie zubov ako prevencia pred vznikom ochorení zubov

Aká je prognóza? 

Nie každý zápal ďasien musí nevyhnutne viesť k silnej bolesti alebo komplikáciám, ako sú odhalené zubné krčky, vypadávanie zubov alebo zápal iných častí ústnej sliznice (stomatitída). Napriek tomu by ho mal veterinár posúdiť v počiatočnom štádiu, aby sa ochorenie nestalo chronické a aby rozpoznal predtým nezistené príčiny, akými sú infekčné choroby a následne stanovil vhodnú liečbu. 

Ako možno zápalu ďasien u mačiek predísť? 

Bohužiaľ, zapichnutiu cudzích telies alebo vzniku nádorov sa dá zabrániť len ťažko. Na rozdiel od toho však môžu hygienické opatrenia a očkovanie mačky chrániť pred zápalom ďasien spôsobeným infekciou. Podľa smerníc pre vakcináciu malých zvierat  možno mačky vakcinovať proti nasledovným infekčným agensom: 

 • Odporúčané základné očkovanie, ako napríklad proti mačaciemu herpesvírusu (FHV-1), mačaciemu kalicivírusu (FCV) a mačaciemu parvovírusu (FPV): základné očkovanie sa vykonáva vo veku 8, 12 a 16 týždňov života, ako aj po 15 mesiacoch života a opakované očkovanie sa môže vykonať v intervale 1 až 3 rokov v závislosti od výrobcu 
 • Vakcinácia proti vírusu mačacej leukémie (FeLV), napr. u mačiek pohybujúcich sa vonku po negatívnom výsledku testu: prvá injekcia sa podáva od 8. týždňa života, druhá s odstupom približne jedného mesiaca a preočkovanie po jednom roku 
 • Očkovanie proti vírusu imunodeficiencie mačiek (FIV) v súčasnosti nie je k dispozícii. 
Naše najobľúbenejšie články
5 min

Pôrod mačiatok: keď Vaša mačka privedie na svet potomstvo

Narodenie mačiatok je vždy zvláštny zážitok, ktorý nechce zmeškať žiadny chovateľ. Nastávajúci pôrod však vyvoláva aj otázky, najmä ak sa vaša mačka má stať matkou po prvý raz. Aby sme vám pomohli pripraviť sa na túto radostnú udalosť, zhromaždili sme tie najdôležitejšie informácie na tému mačacieho pôrodu.
3 min

Ruja u mačiek

Rozmnožovací cyklus u mačiek sa diametrálne odlišuje od ľudského. Mnohým fázam v živote mačky z tohto dôvodu nerozumieme. Napríklad nevieme, ako by sme sa v takej chvíli mali zachovať a ako by sme nášmu domácemu miláčikovi pomohli. K tomu patrí aj ruja u mačiek: háranie mačky, teda pripravenosť mačky (ženského pohlavia) k počatiu.