Kaukazský ovčiak

Kaukazský ovčiak

Ochrana stáda a stráženie domu a dvora sú hlboko zakorenené v povahe tohto strážneho psa. V kombinácii s jeho impozantnou veľkosťou a obrovskou silou sa tento ochranársky inštinkt môže stať nebezpečným. Kaukazský ovčiak preto patrí výlučne do rúk skúsených odborníkov na psy.

Povaha

Tomuto impozantnému čistokrvnému psovi z Kaukazu rozhodne nechýba sebavedomie. Koniec koncov, kaukazský ovčiak, nazývaný aj kaukazský pastiersky pes, si perfektne vystačí aj sám. Ako pôvodne pastiersky pes z bývalého ZSSR je zvyknutý žiť celé dni vonku so svojím stádom a sám ho strážiť a chrániť. Zima, vietor ani dážď ho nerozhádžu. Tento nezávislý a silný Kaukazan sa nezľakne ani bojov s vlkmi či medveďmi, ktorí si robia zálusk na stádo.

Sebavedomý a nezávislý

Niet preto divu, že sa tento čistokrvný pes ťažko podriaďuje. Aj ako rodinný pes si zachováva svoju nezávislosť a vždy dáva svojmu človeku pocítiť, že ho nevyhnutne nepotrebuje. Na rozdiel od napríklad kólií, labradorov alebo boxerov, ktoré majú od prírody silnú potrebu zavďačiť sa, kaukazský ovčiak sa svojim ľuďom zapáčiť nepotrebuje. Výchova tohto samostatného štvornohého priateľa si vyžaduje veľa dôslednosti, empatie, času a trpezlivosti. Rozumie sa potom takmer samo sebou, že takýto pes patrí len do rúk veľmi skúsených majiteľov.

Je pastiersky pes vhodný do rodiny?

Pod odborným vedením a s chovom, ktorý je prispôsobený jeho potrebám, sa však z neho stane oddaný partner a spoľahlivý strážny pes. Ak je od začiatku začlenený do rodiny a má v nej pevne stanovenú úlohu, ktorá zodpovedá jeho povahe, potom bude tento impozantný pes veľmi vyrovnaný, prítulný a citlivý, bez toho, aby bol príliš dotieravý. Pri včasnej socializácii a pod dôsledným vedením vychádza veľmi dobre aj s deťmi v rodine. Dominantný ovčiak však nevychádza dobre s inými psami alebo mačkami.

Výcvik kaukazského ovčiaka

Aj keď je kaukazský ovčiak v rámci svojej rodiny pokojný a láskavý, k cudzím ľuďom je nedôverčivý a odmietavý. Každý, kto vstúpi na jeho teritórium bez vyzvania, bude mať do činenia s nebojácnym strážnym psom. Je vždy pripravený na boj a ktorý stavia ochranu svojej rodiny nadovšetko. Vrodené povedomie o teritóriu a prirodzený ochranársky inštinkt tohto plemena by sa nikdy nemali podceňovať. V žiadnom prípade si nevyžadujú ďalší tréning, napríklad vo forme výcviku pre strážne psy. Pre tohto mohutného psa to totiž môže mať nekontrolovateľné následky. Aby Váš pes nepredstavoval nebezpečenstvo pre susedov a cudzie osoby, je nevyhnutné mať okolo pozemku bezpečný a stabilný plot. Okrem toho môže byť v mnohých prípadoch pre harmonické spolužitie ľudí a kaukazských ovčiakov prospešný výcvik pre sprievodné psy.

Vzhľad

Už len pohľad na tohto medveďovitého strážneho psa pravdepodobne odradí väčšinu zlodejov. Dospelý samec s výškou v kohútiku až 70 cm totiž môže vážiť dobrých 75 kg alebo aj viac. Aj samice, hoci sú vo všeobecnosti o niečo menšie a ľahšie ako ich samčie protiklady, majú impozantný vzhľad s výškou 68 až 72 cm a hmotnosťou 45 až 60 kg.

Rôzne typy ovčiaka podľa oblasti pôvodu

Hoci dnešný štandard už nepripúšťa žiadne delenie, v zásade možno stále rozlíšiť dva rôzne typy kaukazských ovčiakov. V závislosti od oblasti pôvodu rozlišujeme stepných a horských kaukazských ovčiakov:

  • Stepný kaukazský ovčiak: Psy tohto typu majú skôr dlhé nohy, sú ľahšie a väčšinou krátkosrsté.
  • Horský kaukazský ovčiak: Zástupcovia tohto typu sú hranatejšej postavy, mohutnejšie a silnejšie ako stepné kaukazské ovčiaky.

Štandard plemena podľa Medzinárodnej kynologickej federácie, na ktorý dohliada Rusko, spája tieto dva typy dohromady, vďaka čomu sú požiadavky na veľkosť a postavu formulované veľkoryso. Tento štandard tiež nestanovuje žiadne obmedzenia týkajúce sa dĺžky srsti. Povolené sú tak krátkosrsté aj dlhosrsté psy, ako aj kríženci oboch druhov. Výsledkom sú nasledujúce tri možné varianty srsti:

  • Dlhosrstý typ: Dlhosrsté ovčiaky majú huňatú srsť okolo krku, ktorá tvorí niečo ako hrivu. „Nohavice“ na zadných nohách sú veľmi huňaté a na chvoste sú výrazné zástavice.
  • Krátkosrstý typ:Krátkosrsté ovčiaky, ktoré sa vyskytujú najmä medzi psami zo stepných oblastí, majú pomerne krátku kryciu srsť, ktorá je síce veľmi hustá, ale netvorí hrivu ani iné zástavice.
  • Prechodná varianta: Druh ovčiaka so stredne dlhou srsťou je krížencom krátkosrstého a dlhosrstého typu. Rovnako ako dlhosrsté psy má dlhšiu kryciu srsť, ktorá však netvorí hrivu ani iný druh zástavíc, ako je to v prípade krátkosrstých psov. Tento variant srsti je v dnešných chovoch najrozšírenejší.

Všetky tri varianty majú hladkú a hrubú srsť s hustou podsadou. Podsada by mala mať svetlejší odtieň ako krycia srsť. Povolené sú rôzne sivé, väčšinou svetlé až hrdzavé odtiene. Prípustné sú však aj slamovožlté, biele a zemité farby, ako aj pruhované, žíhané, strakaté alebo škvrnité kombinácie. Naopak čierna farba alebo čierne škvrny sa podľa štandardu považujú za chybné.

História

Veľký počet farebných variantov a rôzne prejavy, pokiaľ ide o stavbu tela a postavu, nie sú prekvapujúce vzhľadom na rozsiahlosť oblasti, z ktorej toto plemeno údajne pochádza. Oblasť pôvodu kaukazského ovčiaka siaha od bývalého ZSSR až po hranice Iránu a Turecka. Vyskytujú sa však predovšetkým v oblasti Kaukazu medzi Čiernym a Kaspickým morom. Zatiaľ čo v západnej časti Európy a v Amerike sú kaukazské ovčiaky ešte stále pomerne vzácnym plemenom, v Arménsku, Azerbajdžane, Dagestane a na severnom Kaukaze sú veľmi rozšírené.

Kaukazské pastierske psy existujú už viac ako 600 rokov

Kaukazský ovčiak je veľmi starým druhom psa a je doložené, že pomáha pastierom chrániť ich stáda už viac ako 600 rokov. Od nepamäti spoľahlivo a neohrozene strážil a bránil stáda a pastierov pred štvornohými predátormi, ako sú vlci a medvede, ako aj pred dvojnohými zlodejmi. Impozantné kaukazské ovčiaky sa v polovici 20. storočia dostali ako vojenské strážne psy aj do bývalej NDR a ďalších krajín východného bloku. Odtiaľ sa nakoniec rozšírili aj do ďalších európskych krajín a do Ameriky. Prvý štandard plemena bol stanovený pod taktovkou Ruska. V roku 1984 Medzinárodná kynologická federácia oficiálne uznala kaukazského ovčiaka ako samostatné plemeno.

Chov a zdravie

Mimo ich domoviny je chov kaukazských ovčiakov ešte len v plienkach. Napriek tomu si toto medveďovité čistokrvné plemeno v súčasnosti vytvorilo stabilný okruh nadšencov, ktorí sa s veľkou láskou a odbornosťou venujú zachovaniu tohto pôsobivého plemena. Okrem podpory silnej povahy a zohľadnenia vonkajších znakov plemena je pritom hlavným cieľom chovateľského úsilia zdravie. Hoci sa toto plemeno vo všeobecnosti považuje za veľmi odolné a zdravé, podobne ako u iných veľkých psov, aj u kaukazských ovčiakov sa občas vyskytujú problémy s kĺbmi (dysplázia bedrových a lakťových kĺbov (DBK a DLK), problémy s kolenami). Každý záujemca o kúpu šteňaťa by preto mal venovať pozornosť príslušným výsledkom genetických testov. Okrem toho by matka a otec nemali trpieť dedičnými očnými chorobami, ako je ektropium (klesajúce viečko) a entropium (vchlípené viečko).

Kúpa kaukazského pastierskeho psa

Každý, kto sa rozhodne kúpiť si tohto mimoriadneho pastierskeho psa, si to pravdepodobne dôkladne premyslel. Koniec koncov, chov kaukazského ovčiaka nie je ľahký a ako rodinný pes je vhodný len výnimočne. Tí, ktorí po dôkladnom preštudovaní odbornej literatúry stále veria, že by boli vhodnými majiteľmi tohto plemena, sa nakoniec musia pustiť do často náročného hľadania vhodného chovateľa a vhodného šteňaťa. Veľkú výzvu pre kupujúceho však nepredstavujú len často veľké vzdialenosti od chovateľskej stanice alebo dlhé čakacie doby na ďalší vrh. Aj samotní chovatelia často podrobia kupujúceho tvrdej skúške a dôkladne si overia, či má na to byť vhodným majiteľom pre jedného z ich potomkov.

Nejde teda len o to, aby ste presvedčili samých seba a svoju rodinu, ale musíte presvedčiť aj chovateľa, že spĺňate všetky požiadavky na vhodného majiteľa. Necíťte sa urazení osobnými otázkami o vašom životnom prostredí, práci, záľubách, susedoch a priateľoch. Slúžia len na to, aby vás chovateľ lepšie spoznal a posúdil, či sa kaukazský ovčiak naozaj hodí do Vášho života. Nebuďte sklamaní, ak vás nakoniec odradí od kúpy tohto plemena. Kaukazský ovčiak je a zostáva psom pre odborníkov a v nesprávnych rukách sa môže stať nekontrolovateľným nebezpečenstvom pre Vás aj Vaše okolie.

Výživa kaukazského ovčiaka

Kto prekonal všetky tieto „prekážky“ a skutočne sa stal majiteľom „pravého“ kaukazského ovčiaka, musí okrem včasnej socializácie a dôslednej výchovy svojho šteňaťa myslieť aj na správne krmivo. Koniec koncov, vyvážená strava zohráva významnú úlohu pre zdravie našich štvornohých priateľov. Aké krmivo je však vhodné pre takého veľkého psa, akým je kaukazský ovčiak?

Po prvé, kaukazský ovčiak konzumuje menej, ako by sa mohlo podľa jeho veľkosti a hmotnosti zdať. Tento pastiersky pes, ktorý bol vždy zvyknutý na skromný život v drsnom podnebí Kaukazu, nepotrebuje veľa a zdá sa, že mu nevadia ani dva dni bez jedla.

Koľko krmiva potrebuje kaukazský ovčiak?

Napriek tomu by majitelia kaukazských ovčiakov mali dbať na pravidelné časy kŕmenia a dospelému psovi dvakrát denne naplniť misku čerstvým mäsom a troškou zeleniny, ovocia alebo ryže. Niekedy si to vyžaduje trochu trpezlivosti, aby ste ovčiaka prinútili jesť, preto nebuďte sklamaní, ak je veľmi vyberavý a vypľuje pochúťku, ktorú ste mu dali v dobrej viere. Vyskúšajte, čo vášmu psovi najviac chutí: domáca strava, surová strava (BARFovanie) alebo hotové suché či mokré krmivo? Je možné použiť aj kombináciu týchto spôsobov kŕmenia – je však dôležité, aby ste svojho psa príliš nepreťažovali.

Privykajte ho na krmivo pomaly a dajte mu čas, aby si naň zvykol. Neustále zmeny krmiva vášho psa mätú a môžu mať negatívne dôsledky na jeho trávenie. Ak ste našli krmivo, ktoré vašemu ovčiakovi chutí, držte sa ho. Pretože obsah krmiva je tak či tak dôležitejší ako druh krmiva. Uistite sa, že váš pes zo stravy získava všetky živiny, ktoré potrebuje vzhľadom na svoj vek a kondíciu. Nie je dôležité ich množstvo, ale skôr správne zloženie.

Starostlivosť

Časová náročnosť starostlivosti o kaukazského ovčiaka závisí v neposlednom rade od dĺžky jeho srsti. Psy s dlhšou srsťou prirodzene potrebujú intenzívnejšiu starostlivosť ako ich krátkosrstí kolegovia. V porovnaní s výcvikom však starostlivosť v zásade zaberá relatívne málo času. Zvyčajne stačí psa dvakrát týždenne dôkladne vykefovať, aby sa odstránili nečistoty a odumreté chlpy. Okrem toho je potrebné pravidelne strihať pazúriky a čistiť a kontrolovať uši a zuby. Tvrdohlavosť kaukazského ovčiaka však nezriedka vedie k problémom pri vykonávaní starostlivosti. Preto by mal byť už od šteniatka zvyknutý na pravidelné ošetrovanie a mal by sa naučiť, že počas neho musí pokojne sedieť.

Ste pripravení na kaukazského ovčiaka?

Ste pripravení postaviť okolo svojho pozemku plot vysoký aspoň dva metre? Chcete sa izolovať od svojich susedov? A chceli by ste, aby Vás v noci budil hlasný a silný štekot, pretože okolo Vášho pozemku prešiel človek, alebo aj len jež? Ak na tieto otázky nedokážete odpovedať jednoznačne „áno“, možno bude lepšie, ak od kúpy kaukazského ovčiaka upustíte. Možno to znie prehnane, ale faktom je, že tento čistokrvný pes nie je psom, ktorého by si milovníci psov mali do svojho domu nasťahovať „len tak“. Chov a výcvik tejto pôsobivej psej osobnosti vyžaduje veľkú odvahu, znalosti a silný charakter.

Hoci šteniatko ovčiaka stále vyzerá roztomilo a prítulne, čoskoro dosiahne statnú veľkosť a bude silnejšie ako vy. Susedia alebo priatelia sa u Vás nebudú môcť len tak zastaviť, pretože aj dobre socializované a vychované kaukazské ovčiaky sú celý život podozrievavé voči cudzím ľuďom. Nemajú rady, keď sa ich niekto dotýka, a preto by ich Vaši priatelia nemali len tak hladiť. Kaukazský ovčiak nie je pes, ktorý sa jednoducho prispôsobí Vášmu životu a ktorého bez problémov môžete vziať všade so sebou. Musíte byť ochotní zmeniť svoj život pre svojho psa. Len ten, kto naplno prijme jeho povahu pastierskeho psa, kto podporí jeho voľnosť a úlohy, ktoré si jeho povaha vyžaduje, a kto k nemu pristúpi s láskyplnou dôslednosťou a suverenitou, zažije s týmto psom mnoho rokov radosti a bude mať po svojom boku spoľahlivého partnera.

Naše najobľúbenejšie články
8 min

Zlatý retríver

Stredne veľký pes Zlatý retríver je ideálny k deťom a je ideálnym rodinným psom.  Je veľmi orientovaný na človeka a je vrtký, potrebuje veľa pohybu. Starostlivosť o jeho srsť nie je náročná.
8 min

Labradorský retríver

Ľahký, na ľudi orientovaný a odolný: stredne veľký labradorský retríver je mimoriadne obľúbený rodinný pes, ale musí byť fyzicky aj psychicky zamestnaný, pretože v minulosti slúžil ako pracovné plemeno.
7 min

Pomeranian

Títo malí huncúti Vás nezaujmú svojou výškou, ale skôr priateľskou povahou, sebadôverou a energiou. Nie je teda divu, že si pomeranian získava srdcia mnohých milovníkov psov.